• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Koło 68NHVKTYU - EP578

Koło 68NHVKTYU - EP578

Produkcja koło 68NHVKTYU pręta VI przeprowadza się w otwartym piecu łukowym. Walcowanie odbywa się — pierwszego procesu — w temperaturze 1100 ° C, a po jego zakończeniu — 800 ° C Stop musi być chłodzone po odkształceniu. W pierwszym trybie chłodzenia prowadzi się w wodzie, w powietrzu, w oleju, w drugim przypadku chłodzenie odbywa się przy użyciu wody z dalszych produktów wytworzonych starzenia w ciągu 4,5 godziny.

Skład chemiczny koła 68NHVKTYU-VI, w procentach.
si C Fe Mn P S Ni cr V W Ce CO Al Ti Nb - B Cu
0,4 0,05 1 0,4 do 0,015 0.01 55402 — 63,5 18 — 20 do 0,2 9 — 10,5 0,05 5,5 — 6,7 1,3 — 1,8 2,7 — 3,2 do 0,2 B Ce — obliczenie 0.003 do 0,07

Zakres spawalność

-svarka wykonywane bez następnej obróbki cieplnej i ogrzewanie — bez ograniczeń;

-svarka możliwe z ogrzewaniem do 100−120 ° C, a następnie obróbce cieplnej — ograniczona spawalność;

-to się jakość spoiny połączenia, dodatkowe operacje: ogrzewanie do temperatury 200−300 ° C. Podczas spawania, obróbki cieplnej, po zakończeniu spawania — wyżarzania — treeting.

Precyzyjne stopów żaroodpornych są szeroko stosowane do wytwarzania różnych półproduktów. Najbardziej popularne z nich — krąg, rura, pręt. Te rodzaje wyrobów walcowanych stosowane są w przemyśle energetycznym (produkcja maszyn i urządzeń dla energetyki), w lotnictwie, rakiet i technologii kosmicznych.

Jest to wskaźnik odporności cieplnej stopu na maksymalną zdolność do wytrzymywania wysokich temperatur, różne naprężenia mechaniczne przez pewien okres czasu. Kiedy temperatura robocza menshe600 stopu ° C, określenie «odporny na ciepło», jednak przy wyższej temperaturze (600 ° C) materiał ogniotrwały może wytrzymać naprężeń, które powodują odkształcenia nie prowadzi do złamania. Stop marki 68NHVKTYU EV wytwarzane wydechowy dla pojazdów używanych w układaniu przewodów elektrycznych.

Zakres zastosowań

Wyroby z 68NHVKTYU-VI popytu w systemach wodociągowych, kanalizacyjnych. Dla utworzenia komfortu rura cieplna stopu stosuje się do komina instalowane kominek.

Koło-VI 68NHVKTYU przeznaczony do pracy w temperaturze 1050 ° C, To sprawia, że z kształtek przejściowych do układania rur. W tym przypadku, szwy muszą mieć takich samych wymagań odnośnie wytrzymałości cieplnej, odporności na wysoką temperaturę, które zależą od wyboru materiałów spawalniczych, stal, wykrywano obecność obróbki cieplnej pod koniec procesu i warunków spawania.

Koło jest wyrób z metalu, tworząc okrąg. Jest on stosowany do wzmacniania w produkcji różnych typów elementów mocujących, metalu i konstrukcji ze stali nierdzewnej. Koło-VI 68NHVKTYU produkowane i walcowane na gorąco za pomocą kalibracji, służący do nadania dokładną średnicę zewnętrzną produktów.

Kupić w okazyjnej cenie

Zakres stopu koło, pręt 68NHVKTYU-VI, przedłożony do zasobów LLC «Avec global» może zaspokoić niemal każdego konsumenta. Pasek ten krąg jest popularnym metalem, ze względu na jego niską cenę, a także dużą liczbę opcji produkcyjnych. Jakość produktów jest gwarantowana przez zgodność ze wszystkimi normami technologicznymi produkcji.