• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Grupa "Казахмыс": wyniki odpowiadają zaplanowanym półrocza

1 września 2014
Grupa

Według doniesień przedstawicieli Grupy «Казахмыс» pierwsze sześć miesięcy tego roku pod względem zarówno finansowym, jak i produkcyjnym zakończyły się bardzo zadowalający. Ilości wytopu katody miedzi stanowiły 139000 ton, do końca roku planowane wskaźniki w wysokości 285−295 tysięcy ton według wstępnych prognoz muszą być spełnione. Głównym zadaniem realizowanego w styczniu-czerwcu 2014 roku, stało się najbardziej efektywna dystrybucja i zarządzanie zasobami i starannej kontroli nad bieżącymi wydatkami, przy spadku kosztów metali. Czysta finansowe zysk «Казахмыса» za dany okres wyniósł 200 mln USD, co na 73 mln USD przekracza wyniki podobnym do ubiegłorocznego okresu. Przy tym średnia cena przy sprzedaży produktów zmniejszyła się do poziomu 6704 USD/tonę, na co znaczący wpływ miał spadek cen na LME i wzrost realizowanych ilości koncentratu miedzi Жезказганского regionu, którego cena poniżej kosztów katody miedzi. Współczynnik EBITDA z działalności «Казахмыс», nie uwzględniający szczególne artykuły, wyniósł 324 mln USD, co poniżej ubiegłorocznego wyniku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 30 mln USD. Dług netto Grupy wyniósł 192 mln USD, podczas gdy pod koniec ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 771 mln USD. Spadek zadłużenia stało się możliwe dzięki realizacji 50% udziałów Экибастузской ГРЭС1, w wyniku której Grupa otrzymała dodatkowe środki w wysokości 1,25 mld USD.

Wielkość nakładów inwestycyjnych, mających na celu wsparcie produkcji, która obejmowała wydatki na modernizację aktywów wyniosła 157 mln USD, koszty na rozszerzenie działalności produkcyjnej wyniosły 487 mln USD. Inwestycje, mające w pierwszym półroczu na projekty Актогай i Бозшаколь, wyniosły w sumie około 465 mln USD, do końca roku, według wstępnych szacunków wymiary dalszych inwestycji wyniesie od 400 do 600 mln USD na rozwój Актогая i od 750 do 950 mln USD na rozwój Бозшаколя. Inwestycje, mające za okres styczeń-czerwiec bieżącego roku na rozwój projektu Бозымчак, wyniosły 20 mln USD, drugie półrocze przewiduje inwestycje w wysokości około 40 mln USD.

Według słów Olega Новачука, będącego generalnym dyrektorem zarządzającym Grupy, za półtora roku «Казахмыс» wyprodukował szereg istotnych zmian, mających na celu rozwój produkcji. Na dzień dzisiejszy głównym celem Grupy jest produkcja miedzi jak najbardziej obiecujących produktu.

27 sierpnia 2014
2 września 2014