• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Rząd Kazachstanu według na porozumienie z Rosją

19 sierpnia 2014
Rząd Kazachstanu według na porozumienie z Rosją

Rząd Kazachstanu aprobatą dostrzeżonych wniosek międzyrządowej umowy pomiędzy Kazachstanem i Rosją pod koniec czerwca bieżącego roku. Umowa ma regulować współdziałanie stron w strefie przygranicznej przy odbiorze na Wiosenno-Аралчинском miedziano-колчеданных rud zgodnie z Rozporządzeniem rządu rosyjskiego za numerem 646 od 13/06/2014 roku. Prawo do eksploatacji zasobów mineralnych, w okresie Wiosenno-Аралчинского złoża należą do производствам «Rosyjskiej miedzianej firmy» (GIMNAZJUM), «Актюбинской miedzianej firmy» (BUN) i «Ормету» (Rosja, Оренбургская obszar).

Podział praw w tym przypadku odbywa się w następujący sposób: «Polska miedź firma posiada licencje na wydobycie czerwonego metalu, jak na rosyjskiej i kazachskiej stronie, Актюбинская firma ma prawa do recyklingu kazachstańskiej części złoża, «Ормета» zajmie się przetwórstwem rudy z rosyjskiego fazy. Wiertnicze i wybuchowe pracy odbywają się na terenie przygranicznym, ponieważ do ich przeprowadzenia na dzień dzisiejszy wymaga zgody, zarówno rosyjskiej, jak i kazachskiej strony. Porozumienie międzyrządowe w przypadku podpisania daje możliwość wypłaty tego ograniczenia.

Pełną parą prowadzone są prace budowlane przy budowie podziemnej kopalni «Аралчинский», zaprojektowanego w zeszłym roku. Po zakończeniu prac roczna zdolność produkcyjna kopalni wyniesie 0,5 mln ton, uruchomienie planowane jest na 2016 rok. W najbliższych planach «Rosyjskiej miedzianej firmy» opracowanie kopalni Кундызды w 2016 roku i rozwój Лиманного złoża trzy lata później. Rozwój bazy zasobowej i włączanie złóż w procesy produkcyjne GIMNAZJUM pozwolą korzystać przedsiębiorstwa na pełną moc, zapewniając stabilną pracę BUN co najmniej 30 lat. Rozmiary inwestycji w najbliższych latach, według wstępnych szacunków wyniesie około 360 mln USD.

W ciągu ostatniej dekady «Актюбинская miedziana firma opracowała pełną gamę produktową od wydobycia rudy do jej przetwarzania w całości 5 mln ton, zrealizowała budowę dwóch przemysłowych zakładowych i uruchomiła w pracy kopalni «Приорский» i «50 lat Października». Przez cały okres działalności inwestycje wyniosły ponad 620 mln USD, w ciągu 10 lat w skonsolidowany budżet kraju wpłynęło ponad 270 mln USD, w 2013 roku podatki i obowiązkowe opłaty wyniosły 37,12 mln USD.

18 sierpnia 2014
20 sierpnia 2014