• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

GIMNAZJUM gotowe wnieść swój wkład w rozwój czelabińskim

20 sierpnia 2014
GIMNAZJUM gotowe wnieść swój wkład w rozwój czelabińskim

Dla najbardziej efektywnej pracy przedsiębiorstw niezbędna jest odpowiednia strategia, o czym mówił Jerzy Król, wiceprezes Rosyjskiej miedzianej firmy", w końcu czerwca bieżącego roku przy okrągłym stole przy omawianiu sposobów rozwoju czelabińskim i najwyższą wydajność podczas korzystania z zasobów Południowego Uralu. Ta impreza została zorganizowana przy wsparciu ministerstwa przemysłu i zasobów naturalnych z Czelabińska woj., izby Społecznej Czelabińska woj. i Челябинского oddziału Rosyjskiej akademii gospodarki narodowej.

Główny nacisk w dyskusji kładziony jest na nieumiejętność w pełni wykorzystać zasoby naturalne czelabińskim — wskaźniki wydobycia kopalin wynoszą 1−1,3%. Tak niski odsetek dla największych rosyjskich złóż jest nieprawidłowy i w ten sposób dotkliwy pytanie aktywnego ich wykorzystania, na rozwiązanie którego skierowana grupa specjalistów. Jeszcze jeden kierunek spotkania obejmowała omówienie projektu budowy Томинского ГОКа w Сосновском okolicy. Томинский i Михеевский kombinaty są produkcyjnymi ogniwa «Rosyjskiej miedzianej firmy, cały proces — od wydobycia, aż do uzyskania pręt żelaza i katody — zostanie dokonana w czelabińskim, więc jak na ten okres dostawy koncentratu na Карабашмедь idą z Kazachstanu. Łańcuch pozytywnie wpłynie na lokalnym budżecie — jak zapowiadają analitycy, wpływy podatkowe od pracy obu produkcjach wyniesie około 60 mld RUB.

Nie mniej istotne jest pytanie wyczerpania bazy zasobowej Uralu. Złoża колчеданной rudy, źródła uzyskania miedzi w ostatnich stuleciach, wychudzone, przy czym zawartość miedzi w порфировой rudzie wynosi 1%, w колчеданной — około 5%. I dla większego efektu gospodarczego bardziej opłaca się puszczać w przetwarzanie dużych ilości, które stanowią ponad 10 mln ton skały. Również w dyskusji poruszyliśmy temat Карабашмеди — od 2004 roku, kiedy przedsiębiorstwo влилось w GIMNAZJUM, w fabryce rozpoczęła się globalna przebudowa i modernizacja, trwająca po dziś dzień. Idą prace budowlane przy budowie 2 сернокислотного produkcyjnej — jego uruchomienie daje możliwość praktycznie 100% przetwórstwa siarki w bezwodnika. W tej chwili inwestycje w Карабашмедь stanowią około 11 mld RUB. Również оговаривалась konieczność podania informacji do publicznej wiadomości na bieżąco w odniesieniu do projektu budowy Томинского ГОКа.

19 sierpnia 2014
25 sierpnia 2014