• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Podręcznik Томинского ГОКа obiecuje utrzymać populację na bieżąco

18 sierpnia 2014
Podręcznik Томинского ГОКа obiecuje utrzymać populację na bieżąco

Na początku sierpnia w czelabińskim, osiedle Томинский, specjaliści Томинского ГОКа w ramach projektu, opracowanego przez «Rosyjskiej miedzianej przez firmę", wraz z projektantami firmy odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Głównym celem organizatorów spotkania było dotarcie do informacji publicznej w odniesieniu do niektórych szczegółów projektu, w skład których wchodzą technologiczne chwile i wydarzenia, mające na celu ochronę środowiska.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją przedstawioną głównym inżynierem, przy tym szczególną uwagę w przemówieniu przyznano technologii i strukturze produkcji. Potem było przemówienie dyrektora technicznego ГОКа, Wiktora Barona — w dostarczonych im informacji projekt został opracowany przy udziale 28 projektowych firm, co do ochrony środowiska, kontrolę w tym kierunku odbywać się będzie, co najmniej 10 organizacjami państwowymi, zorientowane na ochronę środowiska. Przy tym tego rodzaju działalność będzie prowadzona przez cały okres działalności Томинского ГОКа, a także na wszystkich etapach przygotowawczych, od początku projektu aż do uruchomienia produkcji. Dyrektorem został podkreślony fakt, że GOK z wystarczającą odpowiedzialnością należy do projektowania wnętrz, a przy opracowywaniu projektu, oceniającym wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, będzie brane pod uwagę opinię mieszkańców osiedla.

Zostały omówione pytania dotyczące tego, trafia miejscowość sanitarno-strefę ochronną i stanowi czy przesiedlenie mieszkańców w przypadku zmiany poziomu wód gruntowych podczas prac budowlanych, a także wpływ na inne tematy. Szczególne emocje wzbudził ewentualne szkody przyrodzie i poziom życia ludzi. Według słów W. Barona migrację ludzi już zaplanowane, pod niego trafiają 123 mieszkańców, z którymi ta sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie. Ten środek jest konieczny, ponieważ osiedle znajduje się na granicy sanitarno-ochronnej obszaru projektowanego ГОКа. Jeszcze jedno nowatorskie rozwiązanie polega na ponownej rejestracji obiektu w Sosnowski powiat — to automatycznie zwiększa ilości podatków do budżetu. Odpowiedzi są podane nie na wszystkie pytania, jednak W. Baron twierdzi, że będą brane pod uwagę wszystkie życzenia i wymagania. Spotkanie została zapisana w logu, a protokół podpisany przez administrację Sosnowskiego dzielnicy i przedstawicielami ГОКа.

13 sierpnia 2014
19 sierpnia 2014