• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"RUSAL" wydał oferta względnie refinansowania kredytów

7 lipca 2014

Pod koniec miesiąca firma «RUSAL», największy światowy aluminium producent, przedstawił ofertę dla własnych wierzycieli. W nim firma poleca większość z nich twierdzić schematu refinansowania kredytów przez Londyński sąd Najwyższy i sąd Królewski Jersey na kwotę 4,75 mld USD i 400 mln USD. Podane kwoty są синдицированными kredytami — 4,75 mld USD odnoszą się do предэкспортному finansowania, 400 mln USD stanowią kredytu. Предэкспортный pożyczki zostaną spłacone w dwóch etapach — transzach w 2016 i 2018 roku. Co prawda instrukcja RUSAŁA dane czasie nie jest zbyt zadowolony, że podejmowane są próby osiągnąć refinansowania i przesunąć terminy czas temu. Na początku kwietnia bieżącego kodu firma przedstawiła dane o tym, że zostały zawarte porozumienia z większości banków, którzy udzielili pożyczki, o tymczasowej wypłat za nim, która potrwa do 7 lipca tego roku.

Oferta dotycząca refinansowania długu pochodzące od RUSAL, zatwierdzał 94% wierzycieli, firma ma nadzieję, że negocjacje będą mogli się przekonać, a pozostałe 6%. Także w wiadomości RUSAŁA wspomina fakt, że warunki udzielonych przez banki kredytów mogą być zmienione, i poprawki, które otrzymały wsparcie najbardziej znaczących wierzycieli, którzy udzielili co najmniej 75% kredytu, mogą być zatwierdzone w sądzie. Biorąc pod uwagę powyższe, spółka podjęła wymienione propozycja dla największych wierzycieli względem występów w sądzie Jersey i Wysokim Londyńskim sądzie dotycząca zamrożenia wypłat z przeniesieniem ich na późniejsze terminy. Na koniec bieżącego miesiąca większość wierzycieli odpowiedziała na to zgodę na proponowane przez firmę warunki, oczekując od 1 lipca nowego okresu odroczenia. Ponadto, podręcznik RUSAL proponował zorganizować spotkanie wierzycieli w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia nowego schematu do procesu spłaty zadłużenia. Przewidywane terminy rozpatrywania wniosków — 10 lipca (Wysoki trybunał w Londynie) i 15 lipca (Królewski sąd Jersey).

Mimo, że firma RUSAL ma ogromnymi aktywami znajdującymi się w 13 krajach i zatrudnia wiele fabryk wytopu aluminium i przedsiębiorstw w wydobyciu boksytów i wydania tlenku glinu, w 2014 roku jej straty wzrosły 6-krotnie w stosunku do 2012 roku, co stanowiło 3,2 mld USD. W końcu marca bieżącego roku dług netto spółki wyniósł ponad 10 mld USD.

2 lipca 2014
8 lipca 2014