• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

ВМЗ planuje ograniczyć zakupu produktów importowanych

8 lipca 2014
ВМЗ planuje ograniczyć zakupu produktów importowanych

W latach 2014−2016 Выксунским металлургическим przez planowany zakup stalowych płyt NLMK z podwyższonymi wymaganiami jak do struktury materiału, jak i składu chemicznego w ilości 2 mln ton do produkcji rur o dużej średnicy. W zasadzie płyty przeznaczone do produkcji unikalnych rozmiarach dla rynków Rosji. Jak poinformował prezes przedsiębiorstwa, Władimir Markin, opracowany schemat, począwszy od przyjęcia surowców, a kończąca się produkcją rur o dużej średnicy, jest bardzo wydajna dzięki posiadanym мощностям w produkcji szerokiej blachy i rur. Doskonale nadaje się do regionu centralnego Rosji i daje możliwość stopniowego skrócenia zakupów importowanych produktów, a także dzięki przelotowy kontroli wszystkich etapów produkcyjnych pozwala zapewnić wymagana wysoka jakość.

W tej chwili głównym celem produkcji jest uzyskanie certyfikacji dla blachy produktów otrzymywanych z lipieck сляба. W przypadku pomyślnego wyniku przedsiębiorstwo otrzyma możliwość całkowitej rezygnacji z zagranicznych zakupów płyt z podwyższonych parametrach, że najlepszy wpływ na rosyjskim budżecie. Według danych dostarczonych przez serwis prasowy zakładu, począwszy od 2012 roku przez przedsiębiorstwo zostały zakupione stalowe płyty Новолипецкого huty do produkcji ТБД w ilości przekraczającej 1 mln ton. Z taka przedmiotu odbywa się szeroki blachy wypożyczalnia, a później — rury o dużej średnicy na Выксунском fabryce.

Również Выксунское przedsiębiorstwo zajmuje się testami ТБД — w marcu bieżącego roku wydano potwierdzenie o zgodności z rur o grubości ścianki do 36,5 mm i średnicy 812,8 mm wymagania techniczne «Gazpromu» i projektowych warunków budowy stacji «Łaźnia». Testy produktów odbywały się na poligonie w czelabińskim, w Копейске, w tym rury ВМЗ z sztucznie powstałą usterką były w stanie wytrzymać ciśnienie do 400 atmosfer, co więcej przewidzianego ciśnienia roboczego prawie półtora razy. Według dyrektora zarządzającego ВМЗ, Siergieja Филиппова, wniosek o wysoką jakość produktu zapewnia firmie możliwość uczestnictwa w przetargu jest stosunkowo dostaw ТБД dla projektu budowy COP «Łaźnia». Rozwój technologii produkcji rur i wypożyczalni ВМЗ zgodnie ze specyfikacją COP «Łaźnia» rozpoczęły się latem ubiegłego roku.

7 lipca 2014
9 lipca 2014