• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Terminowe oszczędności też przynosi zyski

23 kwietnia 2014
Terminowe oszczędności też przynosi zyski

Stała tendencja spowolnienia gospodarki w ostatnim czasie nie mogła nie wpłynąć negatywnie na wielu znanych koncernach z branży metalurgicznej. Szczególnie ostro na sobie poczuł takie trendy schowek nieżelaznych. Tutaj nastąpił nie tylko gwałtowny spadek cen na rozmaite podstawowej produkcji, ale i spadek popytu sprawiło, dostawców zwiększać zapasy magazynowe gotowego do sprzedaży materiału. Jednak na tle rozwijającego się nie pierwszy rok kryzysu gospodarczego inteligentne zarządzanie przedsiębiorstwem i schemat umiarkowanej oszczędności pozwoliła znanego никелевому przywódcy o imieniu Norylski nikiel okazać się wygrywa, a nawet uzyskać pewną część zysku w ubiegłym roku. Świadectwem tego była publikacja dokumentów finansowych sprawozdań rocznych spółki, sporządzonych w pełnej zgodzie z kanonami międzynarodowych standardów. Pełna przychody niklu giganta w kontekście zakończenia rocznych wyników wyniosła nieco ponad jedenaście miliardów dolarów amerykańskich. Pomimo trwałe obniżenie ceny, na takie surowce jak miedź, nikiel lub platyny, wspierać stabilność pracy giganta nieżelaznych pozwoliło na wzrost kosztów palladu. Podobne zasady odszkodowania i pozwolił Норильскому koncernu wyjść w czysty plus z minimalnymi stratami. Do oceny swoich zasobów i możliwości rozwoju w trudnej sytuacji ekonomicznej kierownictwem Норильского niklu, przeprowadzony został szereg аудиторский kontroli. Na podstawie wyników tych kontroli ponad osiemset czterdzieści milionów dolarów aktywów nie money zostały usunięte z bilansu, w postaci środków trwałych górniczo-обогатительного i hutniczych. Przy okazji ocena ogólnego stanu aktywów koncernu została przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich sfer wpływów. W tym ocena dotyczyła udziałów podstawowej produkcji w rozwoju wielu firm energetycznego komory. Pomimo spadku zysków w czystej postaci, zmniejszenie kapitału obrotowego i trwałego zmniejszenie różnych kosztów pozwoliło zwiększyć przepływy pieniężne z udanej działalności operacyjnej do czterech miliardów dolarów, co więcej od ubiegłorocznych wyników na dwadzieścia procent. Przy okazji podobne wyniki działalności finansowej wpływ i na długu firmy, okres jego spłaty jest znacznie zmniejszyła się, a oprocentowanie kredytów stopniowo zmniejsza się.

22 kwietnia 2014
28 kwietnia 2014