• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Rosyjski rynek miedzi rośnie w siłę, pomimo kryzysu

28 kwietnia 2014
Rosyjski rynek miedzi rośnie w siłę, pomimo kryzysu

W ostatnim czasie wojny miedziany rynek stale nagrzany na tle ogólnego światowego kryzysu w gospodarce światowej. Ceny miedzi produkty stale opadają w dół, niekorzystnie wpływając tym samym na stabilność gospodarczą wielu krajów. Przyczynili się do takiego stanu rzeczy przyczyniły Chiny, bo to chińska produkcja w momencie jego szybkiego rozwoju było głównym odbiorcą dużej ilości półfabrykatów miedzianych. W niektórych przypadkach miedź w Chinach służyła nawet zabezpieczeniem kredytów bankowych, co gwarantowało stabilność cen w tym segmencie rynku i ciągły rozwój przedsiębiorstw, dobrze renomowanych swoje produkty na rynku nieżelaznych. Teraz po fazie szybkiego rozwoju w chińskiej produkcji nastąpił długotrwały spadek, który w pierwszej kolejności zmienił zależnych od wschodniego konsumenta branżach europejskiej i międzynarodowej gospodarki. Nawet obietnice rządu Chin sztucznie wspierać swoich przemysłowców nie dały oczekiwanego rezultatu. Tym фантастичнее wyglądają wyniki prac w pierwszym trymestrze 2014 r rosyjskich miedzianych gigantów. Przecież obecnie miedziana branża ROSJI nie tylko nie czuje na sobie znacznych wstrząsów, ale nawet rośnie w siłę, zapewniając wzrost eksportu ważnego kolorowego surowców. Według szacunków niezależnych ekspertów na okres sprawozdawczy bieżącego roku, eksport obrót rosyjskich miedzianych półproduktów, jako podstawowej formy, jak i żelazny pręt znacznie wzrosła w porównaniu z takim samym przedziale czasowym ubiegłego roku. Tak ilościowe wyrażenie takiego obrotu wyniósł około stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ton. Przy okazji, udział miedzi podstawowego rodzaju w ogólnym obrocie przekroczyła trzydzieści dwa procent. Czyste wzrost ilości dostaw w porównaniu z rokiem poprzednim przekroczyła szesnaście i pół procent, jak w ilościowego wskaźnika, jak i стоимостному słowach. Jeśli porównać miedziany wzrost z позапрошлым roku, to wzrost sprzedaży można ocenić w dziewiętnaście procent. Przy czym zysk netto od tych transakcji zwiększyła się o prawie cztery procent. Taka tendencja nie może nie cieszyć rosyjskich dostawców. Przecież na tle kryzysu gospodarki światowej podobny wzrost miedzianej handlu jest naprawdę istotne i inspirujące liderów nieżelaznych na nowe przedsięwzięcia i jeszcze bardziej znaczące zwycięstwa.

23 kwietnia 2014
29 kwietnia 2014