• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Norylski nikiel – historia kredytowa

22 kwietnia 2014
Norylski nikiel – historia kredytowa

Pomimo pewnego spowolnienia rozwoju gospodarczego w wielu krajach na świecie, znany lider w produkcji metali nieżelaznych z miasta Norylska pod nazwą «Norylski nikiel» planuje bardzo aktywnie modernizowana w zakresie spłaty długów i rozwijać się. Niedawno koncern zawarł umowy na kolejne pięć lat z wieloma bankowych (Unicredit bank i Raiffeisenbank). Kwota linii kredytowej bezterminowego charakteru wynosi siedemset pięćdziesiąt milionów dolarów amerykańskich. Część tego kredytu jest przeznaczona do płatności w bieżącym задолженностям firmy, jednak resztę będzie używany z jej przeznaczeniem — do podnoszenia poziomu płynności i stabilności niklu giganta na tle ciągłych wahań gospodarczych w zakresie handlu metalowej produktami dziś. Nawet w dość trudnych realiach współczesnej sytuacji gospodarczej w przekroju całego świata Norylski nikiel nadal się rozwijać i aktywnie pracować nad wykonaniem wszystkich zobowiązań zakładowych, wchodzących w skład koncernu. Zarząd spółki przylega do linii utrzymania maksymalnej stabilności i optymalizacji schematu pożyczek. Oprócz utrzymania firmy, na powierzchni otrzymanych od banków środki pieniężne pozwalają pracować nad obniżeniem stóp procentowych całego portfela długu lidera nieżelaznych. Przy okazji zmniejszenie czystych zysków Норильского niklu w ubiegłym roku nie przeszkodziły соучредителям uzyskać znaczne dywidendy. W sumie akcjonariusze koncernu otrzymali ponad dwa i pół miliardów znaków pieniężnych jako tempa wypłat. Warto zauważyć, że wzrost zysków niklu giganta negatywnie wpłynął na innym znanym producentem w branży nieżelaznych w imieniu RUSAL. Wraz ze wzrostem zysków норильского dostawcy poszukiwanych kolorowego surowców, RUSAL wzrastał straty finansowe i ujemny bilans swoich przedsiębiorstw. Wzrost czystej straty aluminiowego koncernu w ubiegłym roku wyniósł ponad sto milionów dolarów amerykańskich. Wzajemna zależność przedsiębiorstw niklu i aluminium komory ze względu na fakt, że РУСАЛу należy do nich prawie trzydzieści procent akcji niklu giganta. Przy okazji według informacji niektórych źródeł już w połowie bieżącego roku sytuacja na rynku nieżelaznych kilka stabilizuje się i tutaj nawet наметятся trendy wzrostu.

21 kwietnia 2014
23 kwietnia 2014