• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Prognoza aluminium przyszłości od specjalistów Alcoa

21 kwietnia 2014
Prognoza aluminium przyszłości od specjalistów Alcoa

Bez względu na wahania popytu i polityki cenowej w branży aluminiowej, analityczny dział znanej firmy przetwórstwa metali nieżelaznych pod nazwą Alcoa z dala swojemu przedsiębiorstwu aktywny rozwój i wzrost w samym niedalekiej przyszłości. Przecież aktywne wykorzystanie aluminium w wielu gałęziach rolnictwa i stopniowe rozszerzenie obszarów wykorzystania tego surowca, według analityków, uwarunkuje znaczny wzrost popytu na półprodukty z tak ważnego strategicznego materiału. Przecież oprócz klasycznej lotnictwa, przemysłu stoczniowego teraz do aluminium bardzo uważnie przygląda motoryzacja, sprzęt kula i wiele innych непрофильные переделы. Tak aktywny wzrost popytu nieuchronnie spowoduje niedobór oferty aluminiowych i odpowiednio wpłynąć na ceny na surowce. Już w połowie 2014 roku twierdzeniom Alcoa wzrost kosztów równowartości jednej tony srebrnego materiału konstrukcyjnego wyniesie nie mniej niż siedem procent. Przy okazji jednym z czołowych konsumentów na aluminiowej arenie nadal pozostaje chiński przemysł. Pomimo pewnego spowolnienia w rozwoju kompleksu produkcyjnego danego państwa, zapotrzebowanie na aluminium w bieżącym roku do chińskiej sfery produkcyjnej wzrosła o dziesięć procent.

W ostatnim czasie zjawiska kryzysowe na rynku stali nie zwracał znanego lidera przemysłu aluminiowego Alcoa stroną. Większość nierentownych fabryk musieliśmy zamknąć, zachowując tym samym pewną równowagę w funkcjonowaniu pozostałych przedsiębiorstw konsorcjum. W ogóle zmniejszenie mocy produkcyjnych rzeź dla firmy недопроизводством osiemset tysięcy ton годного surowców. Dla utrzymania pewnej dynamiki rozwoju podręcznik handlowego koncernu koncentrował swoją uwagę na bardziej dochodowych branżach, rodzaju lotnictwa i автомобилестроительного kompleksu. Jednak takie zmiany konstrukcji i podstawowej orientacji w działalności nie obniżył optymizmu u firmy Alcoa. Szereg działań antykryzysowych, dał regulujące skład i pracownikom aluminiowego giganta pewność w ciągłym wzroście i rozwoju przedsiębiorstwa, na tle spadku losowych zagrożeń związanych z czynnikami, które nie podlegają stałej kontroli, od kosztów materiałów źródłowych do zwiększenia cen energii.

16 kwietnia 2014
22 kwietnia 2014