• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Sukcesy i porażki Челябинского cynku fabryki w tym roku

10 września 2013
Sukcesy i porażki Челябинского cynku fabryki w tym roku

Jak informują przedstawiciele Челябинского cynku zakładu, za pierwsze półrocze tego roku fabryka znacznie zwiększyła wielkość produkcji towarowej cynku i jego stopów. To wzrost odnotowano na poziomie pięciu procent, i, odpowiednio, do osiemdziesięciu i pół tysiąca ton. Dane te porównano z analogicznymi wskaźnikami w zeszłym roku, i na podstawie otrzymanego wyniku eksperci zauważyli, że wzrosły nie tylko produkcja, ale i sama realizacja cynku na rynku rosyjskim, która wyniosła siedemdziesiąt jeden procent tego cennego metalu w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu z sześćdziesiąt pięć procentami w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

W tym samym czasie spółka zależna Челябинского cynku zakładu pod nazwą Nova Cynk, który znajduje się w Republice Kazachstanu, na podstawie wyników pierwszego półrocza tego roku wyprodukowała pięć procent mniej cynku niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku, co stanowiło prawie szesnaście tysięcy ton. W tym samym czasie produkcja ołowiu wykazały wyższe wyniki, a mianowicie, wzrost produkcji na osiemnaście procent i, odpowiednio, dwa i pół tysiąca ton.

Po drugie, spółka zależna The Brock Metal Company Ltd, która znajduje się w wielkiej Brytanii, w pierwszym półroczu tego roku wykazało analogię do zmniejszenia realizacji stopów cynku, a mianowicie na siedemnaście procent mniej, aniżeli za analogiczny okres w zeszłym roku, i, odpowiednio, to wynosiła dwanaście tysięcy ton.

Czelabińsk fabryka cynku jest znany jako jeden z największych producentów metalicznego cynku, a także różnych stopów, utworzonych na jego podstawie. Według statystyk, w ciągu ostatniego roku odnotowano wykonanie stu sześćdziesięciu ton tego cennego metalu.

Jak donoszą eksperci, za pierwsze półrocze tego roku zakład otrzymał czystej straty na kwotę pięćdziesiąt sześć milionów rubli, co stanowiło według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej znacznie mniejsze straty niż w przeszłości za podobne czasie w ubiegłym roku, kiedy to strata netto wyniosła pięćset trzydzieści milionów rubli.

Główne przyczyny, z powodu których sugerują pojawienie czystej straty, nazywa się niewielki spadek przychodów, pojawienie się w tym roku wzrostu kosztów produkcji cynku, a także wzrost komercyjnych wydatków zakładu.

9 września 2013
11 września 2013