• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Najnowsze wiadomości o stanie światowego rynku cynku

9 września 2013
Najnowsze wiadomości o stanie światowego rynku cynku

Jak pokazują najnowsze dane statystyczne o stanie światowego rynku cynku, od początku tego roku i aż do maja wybitnie zaobserwowano nadmiar cynku w wysokości siedemdziesięciu pięciu tysięcy ton. W ubiegłym roku eksperci szacują, że nadmiar wynosił prawie sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ton, więc ostatnie dane pokazują, że całkowita produkcja cynku na świecie wzrosła o około cztery procent, a odpowiednio do pięciu i pół miliona ton. W tym samym czasie zużycie tego metalu na całym świecie wzrosła o sześć i pół tysiąca ton, odpowiednio do pięciu milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy ton cynku.

Według ostatnich szacunków specjalistów Research and Markets przewiduje się wzrost międzynarodowego rynku cynku na cztery i pół procent w najbardziej najbliższe pięć lat. To doprowadzi do tego, że w 2018 r. łączna wartość tego rodzaju cennego metalu będzie ponad trzydziestu czterech miliardów dolarów.

Przewiduje się, że wiodącymi rodzaju popytu, które zaczną rosnąć w najbliższej przyszłości będzie zapotrzebowanie na cynk metal do produkcji stali ocynkowanej, która będzie stosowana w sektorze budowlanym, na różne stopy cynku, a także odlew bardziej produktywne motoryzacji, a także do inwestycji w bardziej efektywny rozwój infrastruktury. I, jak się oczekuje, przeszkodą na drodze do tego może być wzrost kosztów energii elektrycznej, a także próby producentów cynku zmniejszyć koszty stałe, dodatkowo poprawiając jakość produktów.

W pierwszym półroczu tego roku światowy rynek pokazał znaczny nadmiar w magazynach rafinowanego cynku, którego ilość wynosiła sto czterdzieści cztery tysiące ton. W zeszłym roku wskaźnik ten wynosił sto pięćdziesiąt siedem tysięcy ton. Można zauważyć, że zmiana nie jest wielka, a do tego ilość cynku na rynku nadal rośnie. Zdaniem ekspertów, sytuacja na rynku powstała z powodu tego, że za cały okres sprawozdawczy produkcja rafinowanego cynku wynosiła sześć i pół miliona ton, podczas gdy zużycie zostać trochę mniej — sześć milionów czterysta tysięcy ton cynku.

Zdaniem ekspertów, jeśli obecna sytuacja się utrzyma i dalej, to w najbliższym czasie coraz większe i większe ilości tego cennego metalu będzie się gromadzić w magazynach bez realizacji i konsumpcji, co prowadzi do dość szybkiego spadku cen cynku na całym świecie, a w rezultacie eksport zacznie się zmniejszać.

29 sierpnia 2013
10 września 2013