• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"RUSAL" nie wyklucza możliwości współpracy z CHRL

16 września 2014

Zgodnie z przedstawioną przez dyrektora «RUSAŁA», Powieścią Андрюшиным, prezentacją, w bieżącym roku import produktów zawierających aluminium, w ROSJI i krajów WNP może zamknąć wskaźnik 700 tysięcy ton i nie zatrzyma się, dopóki państwo i aktywni uczestnicy rynku wraz z «РУСАЛОМ» nie zajmą się rozwojem projektu имортозамещению na rynkach w kraju. Na dzień dzisiejszy roczne ilości zawierającej aluminium produktów w federacji ROSYJSKIEJ i WNP wynosi około 1,9 mln ton z przewidywanym wzrostem do poziomu 2,4 mln ton do 2020 roku. W zasadzie wprowadzanie produktów pochodzi ze strony CHIN, Europy Wschodniej, Niemczech i we Włoszech. Zdaniem P. Андрюшина do tego, aby stymulować wzrost wykorzystania aluminiowych w kraju, konieczne jest wprowadzenie kompleksowych działań, uwzględniających trzy główne kierunki.

Chcesz wzmocnić działania w celu rozszerzenia stosowania aluminium, do czego potrzebne jest opracowanie nowych stopów i technicznych produktów do wprowadzenia ich na rynek światowy. Dalej, należy wzmocnić rozwój substytucji importu, biorąc pod uwagę, że Rosja jest w stanie produkować większość z obecnie importowanych towarów — do tego są niezbędne moce produkcyjne, a czynnik ludzki, w tej chwili z ładunkiem nie w pełni. Jeszcze jednym aspektem działalności jest najbardziej całkowite zastąpienie aluminium innych materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, w przypadku, gdy jest to bardziej korzystne ekonomicznie lub technicznie.

Jednak na dzień dzisiejszy przewodnik «RUSAŁA» nie wyklucza możliwość organizacji wspólnego projektu z chińską firmą «Chalco» w Syberii Wschodniej, bazując na bogactwie tamtejszych złóż i uwzględniający bliskość chińskiej granicy i гидроэнергетический potencjał regionu. Ponieważ zapasy dzisiejszego rynku aluminium w zupełności wystarczający, ten projekt nie będzie realizowany w najbliższej przyszłości, ale jest realne w perspektywie średnioterminowej, patrząc na przepowiedziany przez analityków deficyt i konieczność jego uzupełnienia.

Z powodu niestabilnej sytuacji na światowym aluminiowej rynku, w marcu bieżącego roku «RUSAL» odłożył realizację projektu Тайшетского aluminium przedsiębiorstwa, co do współpracy z chińskimi przedsiębiorcami, to jeszcze w 2012 roku ze strony «RUSAŁA» postępowali oferty chińskim inwestorom dotyczące inwestycji w Восточносибирские projekty.

15 września 2014
17 września 2014