• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Chiny nie przeciw rozwoju rosyjskich złóż

15 września 2014
Chiny nie przeciw rozwoju rosyjskich złóż

Jak oświadczyli przedstawiciele ministerstwa handlu Rosji, w planach Igora Шувалова na pierwszym posiedzeniu rosyjsko-chińskiej komisji wchodzi dyskusja na temat rozwoju Удоканского miedzi, złoża, dla którego oblicza się przyciągnąć chińskich partnerów. Wskazania złoże znajduje się w Zabajkale, będąc wiodącym rosyjskim i osobom na skalę obiektu, z zapasem ponad 26 mln ton miedzi. Według informacji dostarczonych Минпромторгом P. F., do drugiego kwartału bieżącego roku na złożu powstał eksperymentalny karier, oprócz tego w dalszym ciągu prowadzone geologiczne i poszukiwania pracy.

Ten projekt nie jest pierwszym, do realizacji którego strona rosyjska zamierza przyciągnąć chińczyków. Co prawda w rozwoju Kyzył-Таштыгского złoża właśnie rosyjskie firmy do udziału nie biorą, i licencja w całości należy do holdingu «Лунсин», CHRL. Chińska firma zajmuje się budową górniczo-обогатительного kombinatu, przewidywana roczna moc którego według wstępnych szacunków wyniesie około 1 mln ton rudy. Do czerwca bieżącego roku gotowość ГОКа wynosiła 95%. Po uruchomieniu kombinatu strona chińska w ciągu 20 lat będzie wydobywać na złożu miedzi, cynku i ołowiany koncentrat, Rosja otrzyma swoją korzyść w postaci podatkowych pieniężnych — według szacunków ekspertów za rok wyniesie około 1 mld RUB — i miejsc pracy. Według danych ministerstwa handlu P. F. na dzień dzisiejszy w procesach zajęte 1184 osoby, z których 772 są rosjanami. Obowiązki pracodawcy przy tym jest dostarczenie co najmniej 50% miejsc pracy mieszkańcom Тывы. W ten projekt ze strony CHRL już zainwestowane ponad 10 mld RUB.

Jeszcze jeden potencjalny wspólny projekt federacji ROSYJSKIEJ i CHIN — opracowanie Pojezierza złoża cynku i ołowiu w Buriacji. Licencja należy do firmy «Metale Wschodniej Syberii», jednak budowa ГОКа jest projektem bardzo kosztowne, i wkład inwestorów bardzo potrzebna. W tym momencie zawierana jest umowa przedwstępna z chińską firmą NFC dotyczące finansowania projektu budowlanego wraz z tym odbywają się negocjacje o pozyskiwaniu funduszy pożyczkowych. W sumie wielkość inwestycji wyniesie około 1,2 mld USD. Przy odrobinie szczęścia GOK zacznie działać w 2016 roku z roczną projektowej mocy 8 mln ton rudy i ponad 800 tys. ton ołowiu i cynku w koncentracie.

10 września 2014
16 września 2014