• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"Норникель" sprzedaje "Lake Johnston"

9 września 2014

Firma «Norylski nikiel» w dalszym ciągu wykonywać pracę w redystrybucji majątku. Na początku września została zawarta umowa z firmą «Poseidon Nickel» w odniesieniu do sprzedaży australijskiego przedsiębiorstwa «Lake Johnston», zawierającego kopalnie «Emily Ann» i «Maggie Hays», i infrastruktury pomocniczej. Sprzedaż tego przedsiębiorstwa zachwytu nie budzi, ponieważ aktywa zostały poddane konserwacji jeszcze w kwietniu ubiegłego roku. Po udanej realizacji «Norylski nikiel» oprócz korzyści finansowych liczy na odpisanie rezerw w zakresie ochrony środowiska umowami, które weźmie na siebie «Poseidon Nickel».

Paweł Fiodorow, który jest dyrektorem «Норникеля», oceniając tę ofertę, wyjaśnił politykę firmy, opartą na dążeniu zrobić nacisk na wysokiej jakości aktywa w celu uzyskania maksymalnej finansowego dla akcjonariuszy, usuwając przy tym малоэффективные mocy. Sprzedaż przedsiębiorstwa «Lake Johnston» można traktować jako pomyślnie zakończonego etapu przeniesienia własności nieefektywne aktywów. Ostateczne zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę bieżącego roku po wykonaniu wszystkich punktów umowy i uzyskania ustalonych zezwoleń od organów regulacyjnych. W roli doradcy finansowego «Норникеля» przy zawarciu umowy w stosunku australijskich aktywów występowała firma «Citigroup».

Oprócz przeglądu aktywów firma «Norylski nikiel» zajmuje się rozszerzeniem własnych baz surowcowych i zamierza w przyszłym roku prawie półtora razy do zwiększenia ilości wiercenia w celu uzupełnienia zapasów. Ta informacja została przekazana przez Aleksandra Рюминым, dyrektorem Заполярного oddziału «Норильского niklu». Geolodzy firmy wykonują żmudną i ciężką pracę w regeneracji zapasów, szukając nowych złóż, po czym następuje etap weryfikacji zapasów i etap wiercenia, podczas którego tworzony jest około 60−70 km studni. Z tej liczby na kontrolę działania wiercenie przypada około 40 km, pozostałe 30 idą na wyszukiwarce wiercenia. Prace odbywają się na Масловском, Талнахском i Październikowym złożach, na dzień dzisiejszy rezerwy Заполярного oddziału «Норникеля» stanowią około 2 mld ton rudy, głównie вкрапленных. Roczna zdolność produkcyjna Заполярного oddziału w regeneracji zapasów wynosi około 5 mln ton вкрапленной rudy.

8 września 2014
10 września 2014