• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Nikiel, żelazo i magnez w składzie niektórych planet układu słonecznego mówią o możliwości obecności życia na nich

2 lutego 2014
Nikiel, żelazo i magnez w składzie niektórych planet układu słonecznego mówią o możliwości obecności życia na nich

Już nie pierwszy rok, grupa amerykańskich naukowców z uniwersytetu w Aberdeen w USA, i przedstawiciele zespołu Kepler od NASA badają możliwość występowania niektórych form życia na różnych planetach znajdujących się w układzie Słonecznym. Dla potwierdzenia swoich hipotez naukowcy przeprowadzają różne eksperymenty w celu określenia składu, zarówno nowych, jak i już znanych planet. Podczas pomiaru dynamicznej masy okazało się, że wiele obiektów edukacyjnych, które według wielkości kilku mniej Ziemi zawierają w swoim składzie związki krzemianowe niklu, gruczołów formacji i magnezu. Ta funkcja pozwoli naukowcom przypuszczać o istnieniu życia nie tyle na powierzchni planet podobnych do naszej Ziemi, ile w ich wnętrzu i grubsze towarzyszących im gwiazdek. Przy czym obecność wyżej wymienionych metali jest tak daleko od typowej dla nas środowiska pozwala przekształcić pierwsze nieśmiała założenia dotyczące życia poza naszą planetą praktycznie w przekonaniu.

Poszukiwanie nowych planet, podobnych do siebie nie tylko wielkością, ale i ze względu na swój skład do Ziemi jest głównym zadaniem dla zespołu naukowców Kepler. Wieloletnie badania w tej dziedzinie pozwoliły odkryć wiele nieznanych do dziś dnia kosmicznych formacje, których masa jest w swojej liczebnej wyrażeniu gdzieś między masą Ziemi i Neptuna. Sama powierzchnia nowo odkrytych planet jest mało prawdopodobne, znajduje się do rozprzestrzeniania się form życia, bo jest zimna i jałowa, przy czym nie ma rodzinna atmosfera. Dlatego badania obecności żywego świata w ziemi grubsze, pod powierzchnią nowo otwartych obiektów jest bardzo silne zainteresowanie uczonych umysłów. Mimo, że обитаемая teren zwykle dla nas układu słonecznego powszechne tylko do Marsa, nowe odkrycia pozwalają powiększyć przestrzeń co najmniej do Jowisza. Przy czym życie może być obecny nawet na planetach dryfujących typu, które błądzą w przestrzeni kosmicznej w absolutnej ciemności. Oprócz metali podobne do ziemskich próbkami w подповерхностной obszarze nowych planet może znajdować się woda w stanie ciekłym. Zjeżdżalnia substancja według wstępnych obliczeń może przenikać do pięciu kilometrów wewnątrz planetarnym słupa. Przy okazji, tam w planetarnych głębi jest skoncentrowana i główna część ciepła, które jest produkowane obiektem. Zbiór tych czynników pozwala rozważać warianty obecności form życia, nawet tam, gdzie wcześniej taka możliwość nie była wcale.

29 stycznia 2014
4 lutego 2014