• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Indonezja: zakaz wszedł w życie

29 stycznia 2014
Indonezja: zakaz wszedł w życie

Na początku stycznia 2014 roku Сусило Бамбанг Юдойоно, prezydent Indonezji, złożył swój podpis pod ustawą, zakazujące eksportu miedzi i niklu rudy, również pod ten zakaz trafiły i boksyty. Te informacje zostały przekazane informacyjnych agencji «Bloomberg», powołując się na Hatta Ражаса, będącego ministrem gospodarki Indonezji. Początkowy wariant ustawy zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu na eksport rudy, jednak w końcu wyjątek zrobiono dla dwóch firm, które działają w Indonezji — «Newmont Mining Corp» i «Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc». To właśnie te firmy mogą wywozić rudy, do tego nowe prawo sformułowane w taki sposób, że częściowo poprawione lub wzbogaconego w Indonezji surowiec może być również dopuszczony do sprzedaży za granicą.

Powołując się na dane uzyskane od Jareau Васлка, ministra energetyki i górnictwa kraju, okresowe wydanie «The Jakarta Post"obiecał w najbliższym czasie dostarczyć bardziej szczegółowe informacje o wprowadzonych ograniczeniach, w szczególności szczegóły o rozmiarach ceł i wymagany poziom recyklingu rudy uprawnienia do wywozu za granicę. Wcześniej była możliwość wprowadzenia 3хлетнего okresu przejściowego, a także możliwość eksportu nieprzetworzonej rudy dla firm, które wezmą na siebie zobowiązania do budowy własnych sektorze przedsiębiorstw.

Analityk firmy «Инвесткафе», Andrzej Schenk, przypomina o tym, że w zasadzie surowiec pochodzi z Indonezji w Chiny, a także wspomina, że sama Indonezja nie jest w stanie przerabiać wszystkie otrzymywany surowce i wprowadzony zakaz w końcu doprowadzi nie tylko do zmniejszenia produkcji metali nieżelaznych w CHRL, ale i wpłynie na wzrost cen, ponieważ podaż i popyt na reklamy będą zrównoważone. Obecnie szacuje się kraj zapewnia surowcem około 20% światowej produkcji niklu, do 10% aluminium i 3% miedzi.

Muszę powiedzieć, że rosyjskie firmy «Rusal» i «Норникель» całkiem zadowolony z tej indonezyjski prawo, o czym nie omieszkał poinformować Borys Красноженов, który jest analitykiem «Renesans kapitału». Jego zdaniem, ceny niklu w 2014 roku, w związku ze zmianami, które Indonezją, wzrosną do 16400 USD za tonę, a to nieuchronnie wpłynie na wzrost kapitalizacji «Норникеля». Nieco gorzej sprawy wyglądają u «Rusała», z uwagi na nowe znaki zasady, wprowadzone Londyńskiej giełdy metali. Kwiecień 2014 roku grozi wejściem na rynek do 15 milionów ton aluminium, co z pewnością wpłynie na jego ceny.

29 stycznia 2014
2 lutego 2014