• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Spadek produkcji aluminium – krok do upadku gospodarki

1 października 2013
Spadek produkcji aluminium – krok do upadku gospodarki

Według wstępnych prognoz na rynku eksportu aluminium i wyrobów z niego obserwuje się pewien spadek. W związku z перепрофилированием wielu dużych przedsiębiorstw wydania tego produktu na wydanie nowej produktów wysokiej podziału do 2016 roku produkcja aluminium pierwotnego wynieść sześć procent, co w przybliżeniu odpowiada poziomowi 2012 roku. Pobieranie produkcyjnych takich firm jest w stanie osiągnąć tylko osiemdziesięciu procent. W przybliżeniu również wygląda sytuacja i na bezczelnego rynku.

Tak jak większość eksportu aluminium i innych metali kolorowych rosyjskiej produkcji koncentruje się na wspólnota europejska i państwa azjatyckie, to szybko przekierować cały ruch w kierunku krajów rozwijających się będzie wystarczająco problemayczny. Dlatego spodziewane w najbliższym czasie wzrost eksportu produktów szacuje się zaledwie jeden procent. Nawet przy odrobinie szczęścia, ten wskaźnik nie przekracza trzech procent. A dynamiczny rozwój kosztów poziomu na takie surowce, które przewiduje się do 2016 roku, może postawić na skraj bankructwa wielu rosyjskie przedsiębiorstwa właściwej orientacji. Ponieważ koszty procesu technologicznego budowy takich materiałów jest bardzo wysoka. Na przykład, wydanie jednej tony niklu średnio szacuje się na osiem tysięcy amerykańskich dolarów, a sam wskaźnik dla miedzi wynosi od trzech do pięciu tysięcy dolarów. Przy obecnych cenach detalicznych na nikiel i jego pochodne już w 2013 roku działają na straty wielu firm z przestarzałych linii technologicznych. Jeśli dodać do tego stan naturalny wzrost cen na usługi i opłaty sfery komunalnej i energii, ze względu na monopol na nich, to w najbliższym czasie cienką ścianę ubytek odwiedzi większość rosyjskich firm działających w kierunku metali kolorowych. Podstawą kosztów na wyroby stalowe są trendy rozwoju światowej gospodarki i wahania cen na rynku ropy. Dlatego stabilność i rozwój rosyjskiego kompleksu wydobycia i obróbki metali nieżelaznych w pełni zależy od spokoju na arenie międzynarodowej.

Oprócz czysto ekonomicznego znaczenia często wpływ wahania polityki cenowej tej sfery ma sytuacja polityczna i stabilne pozycje jakiegokolwiek państwa na świecie. Dlatego tak нерадостные trendy w rozwoju powodują poważny niepokój i obawy o przyszłość.

29 września 2013
2 października 2013