• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Zagospodarowanie nowych złóż miedzi w Удокане

29 września 2013
Zagospodarowanie nowych złóż miedzi w Удокане

Popularność i zapotrzebowanie miedzi w różnych dziedzinach gospodarki narodowej wymaga stałego zwiększania wydobycia tak cennego praktycznego i technologicznego materiału. Szczególne właściwości stopów miedzi znalazły swoje zastosowanie w takich dziedzinach, jak combustion engineering, inżynieria radio, elektronika, metalurgia, urządzeń i wielu innych ważnych dziedzinach życia współczesnego człowieka.

Jednak rozwój nowych złóż miedzi — kłopotliwe i bardzo kosztowne. Przecież technologia wydobycia i przeróbki takiego materiału wymaga zastosowania szeregu specjalistycznego sprzętu i wysokie umiejętności personelu. Tak, do podstawowych inwestycji w bogate złoże miedzi, położony w Zabajkale (Удокан) według najbardziej ostrożnych szacunków potrzeba co najmniej sześciu miliardów dolarów amerykańskich. Zrealizować ten projekt będzie firma Металлоинвест. Ostateczne obliczenia kosztów zostaną zakończone w bieżącym roku. Według Andrzeja Варичева, który jest dyrektorem firmy — producenta, wszystkie przedstawione plany i dokumenty są zgodne ze standardami społeczności międzynarodowej i zatwierdzone, nie tylko krajowymi strukturami, ale i organizacjami międzynarodowymi. Jednak aby dalsze bardziej szczegółowe rozpatrzenie projektu było tak samo udane firmy-deweloper będzie musiał spełnić jeszcze kilka warunków.

Według wstępnych obliczeń należy пятнадцатилетнее finansowanie tego złoża miedzi. To właśnie za ten okres, przy wsparciu instytucji rządowych w celu zapewnienia budowy infrastruktury załączniki w pełni będzie się opłacać. W związku z tym, że wydobycie miedzi w Удокане wiąże się z dość dużymi trudnościami technologicznymi, bo selektywne wydobycie materiału tutaj nie jest możliwe, Металлоинвест planuje produkcję nie tylko катодного surowców, ale i koncentratu miedzi z zawartością materiału pierwotnego nie mniej niż czterdziestu pięciu procent. Planowana moc kopalni wyniesie około czterystu tysięcy ton rocznego wydobycia miedzi z koncentratu i dwieście tysięcy ton катодного surowców.

Na dzień dzisiejszy to złoże ważnego technologicznego miedzi, surowców dla swoich zapasach stoi na jednym z pierwszych miejsc w świecie. Kompleks produkcyjny wydobycia materiału jest przeznaczony na przetwarzanie około 36 milionów ton rudy miedzi rocznie. Jednak taki proces nie może zawrócić w pełni sił z powodu braku rozwiniętej infrastruktury na miejscu wydobycia surowców. W miarę rozwoju tej struktury, mocy wydobycia miedzi znacznie wzrosną.

24 września 2013
1 października 2013