• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Pozytywne prognozy rozwoju aluminium rynku w 2013 roku

29 października 2013
Pozytywne prognozy rozwoju aluminium rynku w 2013 roku

W bieżącym roku znane statystyczne firmy z wiodących nazwą obliczyli trendy rozwoju przemysłu aluminiowego w ciągu ostatnich kilku lat. Specjaliści doszli do wniosku, że rok 2012 minął już prawie całkowicie pod auspicjami nadmiernej obecności aluminium i jego stopów na rynku, dzięki czemu ceny na ten materiał nieco spadły, пошатнув tym samym stabilność znanych firm producentów. W wyrażeniu ilościowym zbędne wskaźniki znajdują się na około czterysta dziewiętnaście tysięcy ton. Choć warto zauważyć, że popyt na wiatr skrzydlaty materiał w porównaniu z podobnej charakterystyce 2011 roku nieznacznie wzrósł (o około trzy procent).

Łączna ilość aluminium surowca wyprodukowanego przez społeczność międzynarodową za okres rozliczeniowy wynosił około czterdziestu pięciu milionów ton. Podstawową część tutaj zajmuje chińska produkcja, choć nie można zapominać i kraje takie jak Ameryka Północna i Południowa, a także azjatyckie i europejskie państwa. Praktycznie wszyscy główni producenci aluminium surowców stopniowo zmniejszają mocy swoich przedsiębiorstw, nie jest wyjątkiem i Federacja Rosyjska.

Znany lider w produkcji rosyjskiego aluminium pod nazwą «RUSAL», ma bardzo znaczący wpływ na całą gospodarkę rosyjską zmniejszył produkcję ważnego materiału konstrukcyjnego o prawie siedem procent. Jednak w działaniach eksperci nie wzięli pod uwagę zasoby nowego Богучанского kombinatu potężnego koncernu. Nowe przedsiębiorstwo rozwinęło się w pełni sił już do końca pierwszego kwartału 2013 roku i niemal doprowadził na nie całe oszczędności wiodącej firmy.

Pomimo zmniejszenia wielkości produkcji zakładowych produkcji aluminium w ubiegłym roku, w sumie światowy popyt na ten rodzaj surowca nieznacznie wzrósł. Przecież wraz z wysoką wydajnością kraje takie jak Chiny i Ameryka były i dobrymi konsumentami aluminium, pozwalając zachować konstruktywny równowagę w sferze popytu i podaży produktów w tym segmencie rynku. Dlatego, pomimo spadku popytu na aluminiowej produkty w krajach europejskich, globalne prognozy na najbliższą rozwój takiej branży jest bardzo korzystne i pozytywne, a to oznacza, stabilności i dobrobytu dużych aluminiowych koncernów w 2013 roku nic nie grozi.

28 października 2013
30 października 2013