• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Norylski nikiel przechodzi na trzyletnia planowanie budżetu

30 lipca 2013
Norylski nikiel przechodzi na trzyletnia planowanie budżetu

Jak wynika z oświadczenia Władimir Potanin, generalnego

dyrektor OAO MMC «Norilsk nickel», jego firma będzie przechodzić na

трехгодичное planowanie budżetu. Według szefa, w pierwszej kolejności,

jest to bardzo wygodne dla samej firmy: przecież czas trwania głównych

projektów inwestycyjnych wynosi jeden rok, dlatego niezwykle ważne jest, aby wziąć

pod uwagę stosunkowo jasną perspektywę na dłuższy okres. Dwa-trzy

roku, zdaniem ekspertów struktury, jest właśnie tym najbardziej uzasadnione

okres, planowanie na który może być na tyle realne, przy tym czasu

odcinek do realizacji planów będzie stosunkowo wysoka.

Dla MMC rewizja schematu sporządzenia budżetu — nie

jedyną nową rzeczą, o którym pracownicy organizacji nauczyłem się w ciągu

ostatnich tygodni. Na przykład, niedawno okazało się, że w najbliższej perspektywie

w «dzielnic norylsk kobaltowych» będzie przeprowadzona reorganizacja zarządzania, w trakcie

której więcej władzy zostanie przekazana na miejsca. A to ze słów

przedstawicieli firmy — oznacza to, że kierownictwo spółek zależnych

i jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa pojawi się więcej możliwości

samodzielnie wprowadzać w życie działań mających na celu optymalizację

procesu produkcyjnego i zwiększenie wydajności pracy.

Władimir Potanin również zaznaczył, że w środku jesieni

bieżącego roku firma powinna pojawić się zmodernizowane Strategia

rozwoju do 2025 roku. W niej wszystkie kierunki działalności MMC «Norilsk

nikiel» będą rozpatrywane z punktu widzenia nowej sytuacji i nowych metod prowadzenia

zarządzania. Również w Strategii rozwoju będą wymienione pierwszoplanowe

projekty inwestycyjne spółki, będzie opisana została zaktualizowana дивидендно-kadrowa

polityka. Obowiązkowo — twierdzi prezes struktury — jeden z

partycji będzie poświęcony ekologicznym programów organizacji.

OAO MMC «Norilsk nickel» — jeden z najważniejszych światowych

producentów niklu, palladu, miedzi i platyny. Oprócz tych metali, w

ofercie firmy pojawiają się kobalt, złoto, srebro, rod, iryd,

ruten, selen i tellur.

Zakłady produkcyjne MMC «Norilsk nickel»

znajdują się nie tylko w Rosji: firma posiada kilka zakładów w

Australii (wśród nich — «Norilsk Nickel Cawse» (wydobycie i wymywaniu

латеритных niklu), «Black Swan», «Lake Johnston», «Waterloo» (wydobycie

niklu), «Honeymoon Well» (wydobycie сульфидных niklu)), USA i RPA. Poza

w nieruchomości MMC «Norilsk nickel» znajduje się 85% akcji ботсванского

przedsiębiorstwa «Tati Nickel Mining Company», zajmującego się wydobyciem сульфидного

niklu i portfel aktywów «Norilsk Nickel Harjavalta» — jedynego zakładu w

Finlandii, wydawania wyrafinowany nikiel.

29 lipca 2013
2 sierpnia 2013