• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Sąd odmówił Norylsk Nikiel

18 października 2012
Sąd odmówił Norylsk Nikiel

Arbitraż Sąd Apelacyjny nie spełniają wymogów przedstawicieli MMC „Norilsk Nickel” w odniesieniu do poufności informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej przed „Rusal” - drugi główny właściciel spółki. W ten sposób sędziowie po raz kolejny oficjalnie uznane „Rusal” Wymagania dla „Norilsk Nickel” uzasadnionego zgłoszenia.

Przypomnijmy: spór między „Rusal” i „Norilsk Nickel” w wymianie danych trwa około 18 miesięcy. Przedstawiciele „Rusal”, która wymagała respondenta, aby zapewnić szereg dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, nie otrzyma niezbędne informacje, z niczym i poszedł do sądu. Zarząd „Norilsk Nickel” argumentował odmowę dostarczenia dokumentów wymaganych przez akcjonariuszy strachu przed ujawnieniem tajemnic handlowych. W czerwcu tego roku Sąd Arbitrażowy regionie Krasnojarska wspierał „Rusal” na jego żądanie i nakazał pozwanemu, aby zaspokoić żądania powoda. Jednak w „Norilsk Nickel” jest uważany za niewłaściwy decyzja sędziów i złożyć wniosek do Sądu Apelacyjnego, który, jak wspomniano powyżej, stanął po stronie „Rusal”. Korporacja jest uważana: zwycięstwo w tym przypadku - to ważny krok w walce z akcjonariuszy „Norilsk Nickel” dla lepszego zarządzania firmą.

17 października 2012
19 października 2012