• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"Krymski tytan" jest gotowy przystąpić do realizacji projektu w celu optymalizacji zużycia energii

29 lipca 2011

Zarządzanie prywatnej spółki akcyjnej «Krymski tytan», wyraził swoją aprobatę na temat projektu kompleksu działań, których celem jest optymalizacja oszczędzania energii w przedsiębiorstwie. Odpowiednie obliczenia dla tytanowej firmy wykonywał zespół specjalistów firmy «ATT», specjalizującej się w doradztwie energetycznym przedsiębiorstw i obiektów przemysłowych. Działania w ramach projektu rozpoczną się w najbliższym czasie. Zgodnie z planami firmy, osiem cieplnych pieców na mocy CIAO «Krymski tytan» zostanie odnowiony. Ich modernizacja jest związana ze wzrostem SPRAWNOŚCI urządzeń na zakładzie osiągną prawidłowej utylizacji ciepła wyjazd (odpadowych) i spalin. Ponadto, powierzchnie bębnów wszystkich ośmiu термопечей będą jakościowo białym tle nowoczesnych materiałów, минимизирующими straty ciepła. Według zapewnień Konstantyna Чухлебова, dyrektor ds. rozwoju firmy ATT, dzięki przeprowadzeniu takiej modernizacji, roczne oszczędności przedsiębiorstwa «Krymski tytan» na wielkość zużycia gazu wyniesie około dwunastu milionów hrywien.


Oprócz opisanej powyżej kompleksu prac w przedsiębiorstwie zostanie wdrożony system automatycznego sterowania procesami produkcji, która będzie stale wyświetlać wszystkie parametry pracy agregatów na centralne P. W. Dzięki temu, na mocy «Krymskiego tytanu» optymalizuje wykonywanie kontroli podstawowych parametrów produkcji, a weryfikacja danych o aktualnych procesach na zgodność z obowiązującymi przepisami stanie się bardziej łagodne i pamięci. Przewidywane oszczędności CIAO «Krymski tytan» po instalacji ASU wyniesie około 42 tys. metrów sześciennych gazu ziemnego miesięcznie.


28 lipca 2011
1 sierpnia 2011