• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Roczna sprawozdawczość "Норильского niklu" катализировала konflikt między akcjonariuszami

28 lipca 2011
Roczna sprawozdawczość

W firmie «Норникель» (największym

w świecie продуценте niklu i palladu,

wiodący producent kobaltu, miedzi,

rodu i platyny) wybuchł konflikt

akcjonariuszy, spowodowane przez opóźnienia

sprawozdawczością zgodnie z MSSF.


Według niektórych źródeł,


główną przyczyną opóźnienia raportowania


выявилась transakcja MMC z jednej z zagranicznych


firm. Oto jak skomentował


ten krok Ленар Хафизов — kierownik


departamentu analitycznego publikacji


«Prime time Mark»: «Korzystanie z zagranicznych


struktur w transakcjach utrudnia ustalenie


rzeczywistych właścicieli, i z powodu


bliskość strefy offshore zainstalować


obecność nieprawidłowości w transakcji „Норильского


Niklu“ i „Trafigura“ dość trudne».


W związku z kontynuacją konfliktu między


udziałowcami MMC, analitycy inwestycyjnego


na rynku przewidują spadek w rankingu


popularności dla papierów wartościowych spółki.


Głównymi posiadaczami akcji «Норникеля»


są:

  • HC «Interros» — 30%;
  • UC RUSAL — 25%;
  • «Trafigura Beheer BV — 8%;
  • Holding «Металлоинвест» — 4%.


Wczoraj do zamknięcia transakcji giełdowych


promocje «Норникеля» spadły do 269 $, a indeks


MICEX spadł o prawie 0,3%. Przypomnijmy,że


co analitycy «Morgan Stanley» (jeszcze w


utrzymanie docelowej ceny za akcję w


285 $) zaleca sprzedaż aktywów


w ramach kampanii, zmieniając dotychczasową rekomendację


«trzymaj» akcje). Specjaliści «Morgan


Stanley» tłumaczono swoje prognozy na


cytaty oczekiwanym spadkiem cen


nikiel w najbliższym czasie (o 9% w 2011 roku


i 5% w 2012 roku).

27 lipca 2011
29 lipca 2011