• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Metale kolorowe w głębi Ukrainy będą szukać specjalistów z Korei

18 marca 2011
Metale kolorowe w głębi Ukrainy będą szukać specjalistów z Korei

Według wiadomości służby prasowej Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy, szefowie resortu podpisały pakiet dokumentów z przedstawicielami koreańskiego przedsiębiorstwa energetycznego KOREA RESOURCES CORPORATION (KORES). W umowie jest mowa o wspólnym badaniu wnętrza Ukrainy w celu poszukiwania minerałów. Ponadto, uczestnicy spotkania zgodzili się na temat rozwoju oprogramowania, w trakcie realizacji których będzie prowadzone kształcenie i szkolenia techniczne personelu w zakresie георазведки.

Firma KORES, założona w republice Korei 1967 r., ma duże doświadczenie w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć na terenie innych krajów. Podstawowe linia zasobów, na których specjalizuje się KOREA RESOURCES CORPORATION — metale nieżelazne (w szczególności nikiel, miedź, cynk), a także zasoby, takie jak węgiel, uran, żelazo.

Na dziś w Ukrainie разведано ponad 90 rodzajów kopalin użytecznych, które są wydobywane na 8000 złóż. Główne zasoby kraju — to manganu, żelaza i tytanu rudy, a także węgiel kamienny, kaolin, самородная siarka i grafit.

Na terenie kraju istnieje również niklowej ruda, która wydobywa się w Побужском kopalni. Ponadto, w Burze i Dniepropietrowsku obszarach podczas wykonywania георазведки stwierdzono obecność rud uranu, a w obwodzie Wołyńskim — złóż miedzi.

17 marca 2011
21 marca 2011