• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Ukraina: z 2011 roku eksport toksyn, zawierający miedź i cynk, podlega licencji

13 stycznia 2011
Ukraina: z 2011 roku eksport toksyn, zawierający miedź i cynk, podlega licencji

Z

początkiem 2011 roku wchodzi w życie

nowe rozporządzenie Gabinetu ministrów

Ukrainy, dotyczące wywozu za granicę

poważniejszych metali, stopów i wyrobów z

ich treścią. W liście licencjonowanych

eksport towarów mieszczących te

elementy, doszły nowe pozycje.

Teraz na liście znajdują się odpady z

wysokiej zawartości miedzi i cynku.

W

szczególności w załączniku 6 do rozporządzenia

Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 1183 czytamy

o obowiązkowym licencjonowania zły,

toksyn i innych pozostałości (odpadów

cynku produkcji), które zawierają

w sobie głównie cynk, poza

гартцинка (kod 2620 19 00 00 zgodnie z УКТЗЕД

(Ukraiński klasyfikatora towarów

zagranicznej działalności gospodarczej)) i

takich odpadów z preferencyjnych

zawartości miedzi (kod 2620 30 00 00).

Oprócz

tych punktów, w aplikacji zawiera

lista towarów, których licencje

(w przypadku eksportu) przedłuża się w nowym

roku. Wśród nich tradycyjne miejsce

zajmują:

  • żelazostopy (w tym. ферротитан i ферроникель)
  • шихтовые sztabki
  • odporne do korozji stali (stal metale) w sztabkach i innych formach podstawowych
  • miedź i pochodnych z tego metalu
  • aluminium i wyroby z niego (kody 7616 99; 7601 20 99 00; 7601 20 91 00)
  • bez leczenia ołów
  • żeliwo i zwykłe dla takiej listy części sprzętu metalurgii i odlewnictwa produkcji.

Licencjonowanie

tych towarów odbywa się za pośrednictwem

uzgodnienia z Państwową agencją

kraju w zakresie zarządzania i госимуществом

praw majątkowych.

12 stycznia 2011
17 stycznia 2011