• +38 (056) 790-91-90
  +38 (056) 790-91-90
 • +49 (30) 217-888-05

Rury i stopy

12 stycznia 2011
Rury i stopy

Rury ze stali i metali nieżelaznych, często mają okrągły przekrój poprzeczny, ale może mieć kształt kwadratowy, prostokątny, owalny, itp.; żelaza i rury niemetalicznych (cement azbestowy, tworzywa sztucznego, szkła, itp) jest zasadniczo okrągły przekrój poprzeczny.

Technologia wytwarzania rur metalowych może być bez szwu (zewnętrzna średnica 1-820 mm specjalnego przeznaczenia - 1,420 mm) (. Toczenia produkcji cm), wytwarza się z rurowych półwyrobów sztaby poprzez prasowanie lub walcowanie spawane (8-1620 mm, średnica zewnętrzna wyspecjalizowane - do 2500 mm i więcej) z blachy i taśmy stalowej wstępnego formowania, lub pras młynów (patrz młyn spawania rur) stopowej (średnica zewnętrzna 50-1000) otrzymanego w maszynach truboliteynyh.

Nichrom. Większość stopów żaroodpornych są hromaley aż nichromu z 80% Ni. Aby zmniejszyć koszt nichromu były predlozhno ferronihromy, w której znacząca część Ni podstawiony Fe. Optymalny skład wynosił 60% Ni, 15% Cr i 25% Fe. Wydajność większości nichromu wyższej niż ferronihromov jednak te ostatnie są stosowane zazwyczaj w niższej temperaturze. Oraz nichrom ferronihromy posiadają rzadkie połączenie o wysokiej wytrzymałości cieplnej i wysokiej oporności elektrycznej (1,05-1,40 mkomxm). W związku z tym, że wraz z hromalyami najbardziej korzystne w produkcji drutu i blachy do wytwarzania wysokotemperaturowych grzejników elektrycznych. Dla większości nichromem elektryczny grzejnik domieszkowany krzemem (1,5%) i microaddings ziem rzadkich, metali ziem alkalicznych, lub podobne. Metals. Rezerwa temperatura pracy nichrom tego typu jest na ogół 1200 ° C, w wielu gatunkach 1250 ° C

Stopy niklu zawierający 15-30% Cr, domieszkowanego Al (4%), bardziej odporne na ciepło niż stopy domieszkowanego Si. Jednakże, z czego bardziej trudno jest uzyskać jednorodną kompozycję drutu lub taśmy, które są niezbędne dla niezawodnej pracy grzejników elektrycznych. W związku z tym, że stopy te są głównie w części odpornych na działanie temperatury, które nie są wystawione na działanie wysokich obciążeń mechanicznych w temperaturach do 1250 ° C,

Nichrom posiada wysoką odporność na korozję pod wpływem powietrza lub innych mediów gazowych w wysokich temperaturach. Posiada również zadowalające właściwości przetwórcze (formowalność na zimno, zgrzewalność) -, można wytwarzać z drutu nichromu taśm, prętów i innych półfabrykatów; wystarczającą odporność na ciepło - zdolność do wytrzymywania obciążeń mechanicznych bez znacznych deformacji i nie uległa zniszczeniu w wysokich temperaturach. Z powierzchni tych stopów tworzą się tlenki, które są trwałe w wysokich temperaturach. Folia tlenek ma większą gęstość. Oba te czynniki powodują Nichrom opór wysokiej temperatury H20N80i H15N60.

Stop Fehral H23YU5T dotyczy również stopów o wysokiej oporności elektrycznej, a także charakteryzuje się powyżej właściwości i zastosowania do niego. Jednak Fehral - stop zhelezohromoalyuminievy, nichrom - nikiel-chrom.

H20N80 i H15N60 łączą wysoką wytrzymałość cieplną, dobrą przetwarzalność (taśma może być wytwarzany i drutu tonkayanihromovaya). Stopy te są bardziej odporne na wysoką temperaturę niż ferhral, ​​ale w przeciwieństwie do tych ostatnich obejmują rzadkich i drogich nikiel. Fehral nichrom tańszy i charakteryzuje się wysoką odpornością na ciepło, ale jest bardziej sztywne i kruche niż nichromu i mniejszą technologicznie (nie może być wytwarzany i tonkayaprovoloka taśmy).

Wśród różnych produktów najczęściej Nichrom drut, taśma i Cr20Ni80 H15N60 i drut fehrali H23YU5T

Drut - półprodukt przekrój o stałym rozmiarze, zwinięte i nawinięte na szpulę, wytwarzanych przez walcowanie, prasowanie lub wytłaczania. (GOST 25501-82)

Taśma - prefabrykowany prostokątny niż 0,1 mm rolki, wytwarzany przez walcowanie lub metodą elektrolityczną. (GOST 25501-82)

Fehralevuyu i nichromu provolokupodrazdelyayut dla innych celów (według GOST 12766 .1-90)

 • stopu klas H23YU5T:
 • elementów grzejnych - H
 • rurowych grzejników elektrycznych - element grzejny
 • elementy do oporu - C
 • Stopy H20N80 H-pieczątki, H15N60-H:
 • elementów grzejnych
 • rurowych grzejników elektrycznych - element grzejny
 • H15N60 z gatunków stopów:
 • do elementów oporowych

Inconel nadstopu opracowano w Stanach Zjednoczonych na bazie niklu zawiera około 15% chromu i 9% żelaza. Inconel domieszkowane odmiany, w zależności od celu, aluminium, tytan, molibden i inne. I. idzie do części silników turbinowych, naddźwiękowy powietrznych, rakiet i innych. W temperaturze 900 stopy ° C ma dużą wytrzymałość i odporność na obciążenia dynamiczne, wycięcie niewrażliwość niski ( do -78 ° C) temperatur. I. Wyroby również połączone za pomocą zgrzewania, w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji spawanych poddanych obróbce cieplnej. I. analogi w ZSRR były stopy i stopnie HN80TBYU HN73MBTYU.

NIMONIC grupa żaroodpornych stopów na bazie niklu, zawierający Cr, Ti, Al. Opracowany w Wielkiej Brytanii (przez "Monde firmy Nickel", 1941-42). N. wydawane liczne odmiany, które w zależności od pożądanej kombinacji właściwości zawierają 10-21% Cr, 0,2-4% Ti, 0,5-6,0% Al; Ponadto, N. domieszkowany Co (do 22%), Mo (6%), i inne. elementów. W zależności od składu chemicznego stopu o temperaturze topnienia 1310-1390 ° C N. najlepiej nadające się do 1000 ° C, Stopy podatny na przeróbki plastycznej na gorąco całkiem dobrze i jest mniej zimno roboczego. Wykonane jako odkuwki, barów, arkuszy, rur, itp ...; stosowane jako materiał konstrukcyjny na części silników turbinowych, pocisków rakietowych itp analogi USSR stopów były znaki HN55VMTFKYU, HN80TBYU i inni w patencie USA -... Inconel.

Hastelloy Grupa odporne na korozję stopy niklu, takie Ni - Mo i Ni - Cr - Mo. W zależności od aplikacji, H. zawiera inną ilość Mo (do 30%), Cr (do 23%), Fe (do 29%), C (0,15%). H. W niektórych klas domieszkowany (około 5%), SI (10%), Co (2,5%), i Si, Ta, V, Nb i innych. Elementów. Zawierający jony chloru, fluoru, w wielu środowiskach organicznych i t. D. jest produkowane w postaci arkuszy, prętów, drutów, odlewów H. Dla typowych wysokiej odporności na kwas solny, siarkowy, fosforowy, octowy, kwasy mrówkowy w nośniku. Stosowany jest głównie do wytwarzania aparatury chemicznej; Niektóre X są stosowane jako materiały ogniotrwałe. W ZSRR produkowany H. marki N70M28F, H15N65M16 B i innych.

79nm permaloj

[Ang. permaloj z perm (eability) - przepuszczalności i alloy- stopu] Tytułowy niklu, stopów żelaza o wysokiej przepuszczalności m, małej przymusu HC i małej straty histerezy. Zapoznaj się z miękkich materiałów magnetycznych zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych po wojnie światowej, 1 st 1914-18; w przemyśle P. zaczął być używany w latach 20-tych. 2 główne grupy P: nizkonikelevye (40-50% Ni, typowym przedstawicielem -permenorm) oraz Rich (70-83% Ni).. Tworzenie się właściwości magnetyczne AP, ważną rolę odgrywają w warunkach obróbki cieplnej, które prowadzi się w próżni lub w atmosferze wodoru, czasami - gdy pole magnetyczne. W celu uzyskania wysokiej i niskiej Hc m RICH P. przerwano (30-80 ° C / s) w temperaturze 600 ° C, ze względu na lockup przemiany strukturalne, które prowadzą do pogorszenia właściwości magnetycznych. W celu zmniejszenia szybkości chłodzenia i zwiększanie oporu RICH P. zazwyczaj z domieszką Mo, Cr, Cu, Si i innych. Elementów.

Przedstawiciel RICH AP-VP-molibden w ilości około 79% Ni, 17% Fe, 4% Mo i charakteryzuje się początkowym MA ³ 22000, maksymalna mmax150000 HC £ 0,012 A / cm, magnetyzacja nasycenia 0,85 ml, punkt Curie 400 ° C W stopie supermaloj (angielski super - cienkiej), zawierający około 79% Ni, 16% Fe, 5% Mo, przez stosowanie najczystszych materiałów wsadowych i szczególną starannością przy wykonywaniu obróbki cieplnej uzyskuje się najwyższe spośród znanych materiałów magnetycznie miękkich m: mgr ł 100 OQO , Mmax ł 1 000 000 stopy typu II wytwarzane są głównie w postaci taśmy o grubości 0,003-0,5 mm; stosowane w inżynierii radiowej, inżynierii komunikacyjnej i innych. niskich bieżących. Praktyczne zastosowanie w wielu urządzeń automatyki i komputerów otrzymała także AP przy 65-68% Ni (zazwyczaj z domieszką 2-3% Mo), znamienny przez prostokątną pętlą histerezy.

alumel,

stop stosowany w pirometrii jako ujemny thermoelectrode chromel-Alumelem termoparę i kompensacyjne przewody. A. Skład chemiczny (w%): aluminium 1,8-2,5; 0,85-2,0 krzemu; Mangan 1,8-2,2; Różne - nikiel i kobalt, przy kobaltu obecnego jako zanieczyszczenie w niklu i w celu zapewnienia pożądanej wartości thermopower jego zawartość powinna mieścić się w zakresie 0,6-1,0%. A. Stosowanie w termopary do pomiaru temperatury do 1000 ° C, Więcej niż 1000 ° C przy powolnym migawki zmiana thermopower staje się bardzo widoczna. Opracowano i zastosowano stopy Domieszkowana cyrkonu 0.06-0.1% lub 0,06% Zr +% boru 0,005-0,03 wsp. A. Domieszkowanie znacznie zwiększa ciągliwość (na 600-1100 ° C), a wydłużony siła (w 700-900 ° C), a zwiększa stabilność thermopower w temperaturze do 1250-1300 ° C,

Chromel, stopu nikiel-chrom, korzystne połączenie właściwości termoelektryczne i odporności cieplnej. Zawiera około 10% Cr, około 1% CO i zanieczyszczeń (do 0,2% C, do 0,3% żelaza). Znamienny H. dostatecznie duże, prawie prostej zmiany thermopower (TEDS) w szerokim zakresie temperatur. TEDS chromel termoelement - platyna w temperaturach od węzłów 1000 do 0 ° C - około 33 mV. H. TEDS ma stałą wartość w czasie długotrwałej pracy w powietrzu w zakresie temperatur 20-1000 ° C; w temperaturze wyższej niezawodności działania stopu zmniejsza się. H. wytwarzane w postaci drutu i jest używany w parze z dodatnią jak Alumelem termopary thermoelectrode chromel - Alumelem, który jest wykorzystywany do pomiaru temperatury. H. stosować także przewody kompensacyjne. W ZSRR produkowany H. marki NH9,5 i NH9.

Kopel,

Stop miedź-nikiel zawierające 43% Ni ~ i ~ 0,5% Mn. Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne, podobne do konstantanu K. K., temperatura topnienia około 1290 ° C, Wszystkich stopów miedzi, niklu ma maksymalną K. thermoelectromotive siły połączonego z chromel (około 6,95 mV w 100 ° C, 49,0 mV w 600 ° C). Stosuje się głównie w pirometrii jako ujemne thermoelectrode termopary pomiaru temperatury do 600 ° C, np. także kompensacyjne przewody. W Związku Radzieckim został wyprodukowany K. MNMts marki 43-0,5.

konstantan

(LAT Constans, dopełniacz constantis. - stały, niezmienny), stop miedzi z niklem, charakteryzuje się słabym zależność rezystancji elektrycznej od temperatury. Wyprodukowane w ZSRR K. zawiera 39-41% niklu, 1-2% manganu, reszta - miedzi. Oporność elektryczna przy 20 ° C, c „0,48mkomxm współczynnik temperatury po specjalnej obróbce cieplnej (wyżarzanie stabilizujący) około 2x10-6 1 / K. Temperatura topnienia 1260 ° C, K. stosowany w elektrotechnice wytwarzania reostatów, .. elementy narzędziowe, itd. Wadą K. dużą siłą thermoelectromotive (około 39 UV / K), jest w kontakcie z miedzi K. rzadko jest używany w urządzeniach wysokiej klasy dokładności - Random zacisku styku ogrzewanie powoduje e ktricheskoy obwód prądowy, zniekształcić pomiary. Zazwyczaj w krytycznych przypadkach manganinu. z miedzi lub żelaza K postaci termopar odpowiednie do pomiaru temperatury do 500 ° C,

11 stycznia 2011
13 stycznia 2011