• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Na słowackim меткомбинате firmy U. S. Steel zmniejszy się liczba pracowników

9 sierpnia 2019
Na słowackim меткомбинате firmy U. S. Steel zmniejszy się liczba pracowników

U amerykańskiej firmy U. S. Steel jest huta w Słowacji. Nosi tytuł U. s. Steel Kosice (USSK). Z kolei, u kombinatu istnieje wiele odrębnych jednostek. Poinformowano, że firma zamierza zmniejszyć liczebność pracowników kombinatu. Odbywać się to będzie do końca 2021 roku. Poinformowano, że stan będzie zmniejszona o około 20%. W wyrażeniu ilościowym one być zmniejszona do 2,5 tys. osób. Takie rozwiązanie wyjaśniono ostrej koniecznością. Obecnie panują trudne warunki na rynku. Firmy trudno jest konkurować z innymi przedsiębiorstwami. Dlatego dla bezpieczeństwa biznesu, jest ona zmuszona iść na taki krok.

Ciekawe, że U. S. Steel znowu zrobiła winni swoich konkurentów. Jednak ona uznała, że przyczyny trudności nie tylko w tym. Zarząd spółki przerafinowywał, że przechodzi ona przez trudne czasy. W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość wydatków przedsiębiorstwa. Jest to związane z tym, że wzrosły ceny energii elektrycznej. Również pięć razy wzrosły opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla porównania pochodzą dane za lata ubiegłego roku. Wszystko to w połączeniu negatywnie odbiło się na działalności firmy. Naturalnie, pogorszyły się jej finansowe i produkcyjne wyniki.

Pod koniec ubiegłego miesiąca w hucie już zaszły zmiany. Tak musiał zatrzymać się na jeden wielki piec. W ten sposób, teraz pracują 2. To musiał zrobić, aby obniżyć koszty przedsiębiorstwa. Poza tym, głównymi odbiorcami produktów firmy są przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Ale teraz Unia europejska stopniowo przechodzi na produkcję samochodów elektrycznych. Z tego powodu wyroby stalowe kombinatu już nie tak duże zapotrzebowanie.

8 sierpnia 2019
14 sierpnia 2019