• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

W ubiegłym roku wskaźnik zysku netto zmniejszył Nordgold

20 kwietnia 2019
W ubiegłym roku wskaźnik zysku netto zmniejszył Nordgold

Górnikiem złota Nordgold opowiedziała o swoich wyników finansowych za 2018. Tak wskaźnik zysku netto według MSSF za rok ubiegły zmniejszyła się. Wyniosły 91,9 mln dolarów. W porównaniu z wynikiem z poprzedniego roku, to jest o 45% mniej. Eksperci są kilka powodów takiego spadku. Przede wszystkim, na wynik wpływ amortyzacji внеоборотных aktywów. Również znacznie wzrosły koszty finansowe firmy. Były tylko częściowo zrekompensowane dodatnimi różnicami kursów.

Ponadto, zmniejszył się wskaźnik EBITDA. W porównaniu do 2017 roku zmniejszył się on o 10%. W ten sposób, wyniósł on 470,2 mln dolarów. Powodem jest to, że wielkość produkcji zmniejszyła się. Ponadto wzrosły koszty czasowego obniżenia zawartości złota w rudzie. Chodzi o rudzie, który wydobywa i przetwarza przedsiębiorstwo. Wskaźnik przychodów wyniósł 1,143 mld dolarów. To o 6% mniej niż rok wcześniej. Przy tym wielkość inwestycji wzrosła o 47%. Na to wpłynęło zwiększenie inwestycji w budowę nowej kopalni. Chodzi o kopalni «Gross». Ponadto, wzrosła ilość wielkimi literami nadkładu prac.

Na koniec czwartego kwartału netto strata wyniosła 17,3 mln dolarów. W trzecim kwartale odnotowano zysk. Na koniec roku zadłużenie netto osiągnął wynik 917,2 mln dolarów. Tylko za czwarty kwartał dodał 7%. Ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 90,3 mln dolarów. To o 35% mniej niż kwartał wcześniej. Znowu na to wpłynęło na finansowanie budowy kopalni «Gross». Został również zatwierdzony płatności pośrednich dywidendy. Na jedną akcję przypadało 1,28 centa. Łączna kwota wyniosła 4,3 mln dolarów.

18 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019