• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

W Таганрогском morskim porcie handlowym trwa realizacja programu środowiskowego

11 marca 2019
W Таганрогском morskim porcie handlowym trwa realizacja programu środowiskowego

W Таганрогском morskim porcie handlowym odbywa się monitorowanie środowiskowe. Stale prowadzona jest kontrola podstawowych wskaźników oddziaływania działalności na środowisko. Odbywa się to w ramach funkcjonującego programu środowiskowego. Szczególną uwagę przywiązuje się do przestrzegania ekologicznego i sanitarnego prawa. Na realizację экопрограммы już wydano około 6,3 mln zł. Taki wynik za ubiegły rok.

Specjalistami odbywa się kontrola wykorzystania strefy przybrzeżnej. Mierzone wskaźniki zanieczyszczenia zasobów wodnych. Aktywnie prowadzone są działania zapobiegawcze. Szczegółowo badany poziom jakości wody morskiej. Dzieje się to poprzez pobieranie próbek i przeprowadzania analizy bakteriologiczne. Opracowywane są różne metody zapobiegania przedostania się substancji ropopochodnych do wód. Na przykład, zostało zaktualizowane pokrycie wszystkich nabrzeży. Usługi szybkiego reagowania stale trenują. Powinny one prawidłowo zareagować w przypadku awarii. W szczególności chodzi o rozlania oleju. Wszyscy specjaliści są w stałej gotowości.

Również dokonywany był pomiar próbek powietrza. Znaczy na stanowiskach pracy. To samo dotyczy obszarów znajdujących się w pobliżu przedsiębiorstwem. Szczególną uwagę poświęca mieszkalnych dzielnicach miasta. Na podstawie wyników z ubiegłego roku, sytuacja jest satysfakcjonująca. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu w powietrzu nie stwierdzono. Głównie badania odbywały się w strefie zabudowy mieszkalnej, znajdującej się przy porcie. Z Таганрогского morskiego portu handlowego stale zaciągnięte śmieci. Następnie jest on usuwany, po czym uważnie obserwuje przedsiębiorstwo.

9 marca 2019
13 marca 2019