• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Mechel zajął się realizacją kompleksowego planu imprez środowiskowych

27 lutego 2019
Mechel zajął się realizacją kompleksowego planu imprez środowiskowych

Mechel przystąpił do realizacji opracowanego im kompleksowego planu. Chodzi o środowiskowych imprezach. Realizowane będą do 2024 roku. Projekt jest oceniany w 9,65 mld rubli. Plan ten jest częścią federalnego programu «Czyste powietrze». To wyjaśnił dyrektor biura planowania produkcji i rozwoju technicznego przedsiębiorstwa. Dyskusje odbywały się na forum «Экоинжиниринг 1.0» w Czelabińsku. Brali w nim udział przedstawiciele organów władzy państwowej. Byli także uczestnicy i wyższych uczelni i organizacji pozarządowych.

W trakcie imprezy poruszył szereg ważnych pytań. Omówiono jakość powietrza atmosferycznego, proces recyklingu surowców itp. Również zostały nagrodzone 28 autorów projektów. Ich projekt zostały uznane za najlepsze. Wydano im dyplomy, a także dotacje na realizację pomysłów. Wiadomo, że branża metalurgiczna powoduje znaczne szkody w środowisku. Ponieważ realizacja ekologicznych pomysłów jest priorytetem na dzień dzisiejszy. Bardzo ważne jest, aby zmniejszyć obciążenie na atmosferę. Opracowanie poprawnych projektów ekologicznych przyczyni się do poprawy sytuacji.

Znaczenie tego tematu wyjaśnia potrzebę prowadzenia takich forów. Pomysł otrzymała znaczne wsparcie. Również należy nie tylko dyskutować na takie pytania. Przede wszystkim konieczne jest przeprowadzenie działań w celu poprawy miejskiego terytorium. Trzeba zajmować się jej krajobrazu i ogrodnictwem. Ponadto, należy zmniejszyć ilość szkodliwych emisji. Ponieważ stal część produkcji «Mechel» poważnie przebudowany. Większość hal musiał zamknąć. Również niedawno uruchomiona została zaktualizowana коксовая bateria nr 7.

21 lutego 2019
1 marca 2019