• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Chiny planują zwiększyć eksport magnezu w bieżącym roku

22 października 2017
Chiny planują zwiększyć eksport magnezu w bieżącym roku

Chińskie Stowarzyszenie producentów metali nieżelaznych zrobiła prognozy dotyczące eksportu ilości magnezu. W bieżącym roku osiągną poziomu około 400 000 ton. Wskaźnik ten przekroczy zeszłoroczne wyniki na 12%. Na dzień dzisiejszy główny udział metalu pochodzi CHRL. Forma dostarczanej magnezowa woda termalna produktów — proszki, gąski i stopy. Biorąc pod uwagę okoliczności, Stowarzyszenie wzywa lokalnych producentów zwiększyć udział produktów o podwyższonej dodanej wartości. Jednocześnie z rozszerzeniem eksportowanych ilości magnezu rosnących i jego produkcyjne objętości. W 2017 roku wskaźniki wzrostu przypuszczalnie wyniesie 16%. W 2016 roku produkcja metalu osiągnęła 775 000 ton. W tym roku wynik osiągnie około 900 000 ton.

Od stycznia do sierpnia tego roku produkcja rafinowanego magnezu w Chinach wzrosła o 8%. Porównaj produkowano z analogicznym okresem w 2016 roku. Wyniki osiągnął 649,7 tys. ton. Wzrost produkcji spowodowany wzrostem kosztów metalu, który obserwuje się od początku tego roku. Zresztą, zaobserwowano wzrost do lipca osiągnęła 2775 dolarów za tonę. Od 2012 r. jest to najwyższy wskaźnik. Od lipca notowania zaczęły spadać.

Chińskie Ministerstwo przemysłu i technologii informacyjnych został wykonany prognozy dotyczące popytu wewnętrznego. W 2020 r. spożycie magnezu przypuszczalnie wzrośnie do poziomu 750 tys. ton. Dla porównania — w 2015 r. wskaźnik osiągnął tylko 532 tys. ton. Taki skok w przeważającej części wynika z rozszerzeniem zastosowania stopów lekkich materiałów oraz w zakresie inżynierii transportu. Zakłada się, że do 2020 roku produkcyjne ilości magnezu w Chinach osiągnęła 1,3 mln ton.

19 października 2017
26 października 2017