• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

КМЭЗ zaplanował instalację nowych wanien do elektrolizy

13 sierpnia 2017
КМЭЗ zaplanował instalację nowych wanien do elektrolizy

Кыштымский медеэлектролитный zakład kontynuuje realizację projektu, którego celem jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. W jego ramach pracownicy fabryki zaczęły produkować wypełnienie żelbetowego fundamentu. Jest on przeznaczony pod instalację podpór dodatkowych kąpieli dla elektrolizy. Projekt przewidywał dwie serie электролизных zbiorników. W każdej serii będzie zainstalowanych 40 kąpieli. Podczas realizacji projektu główne inwestycje mają na celu zwiększenie mocy wytwarzania rur miedzianychkatod.

W projekcie przewidziany jest szereg innych zadań. Wśród nich — wymiana transformatora, instalacja nowego układu ошиновки serii электролизных zbiorników. Również planowane jest wprowadzenie do pracy nowego urządzenia do mycia, układania resztek anod. Podczas modernizacji planuje się zamontować mechanizmy automatycznego transportu matryc, anod. Zostały zakupione 2000 matryc wykonanych ze stali nierdzewnej, nowy sprzęt do wentylacji. Przewidziane w projekcie działania są prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Po zakończeniu monolitycznych robót budowniczych rozpocznie się realizacja wiązania fundamentu za pomocą rurociągów technologicznych. Według wstępnych szacunków montaż urządzeń zostanie zakończona do końca bieżącego roku. Program inwestycyjny przyjęty na 2017−2018 roku. W jej ramach spółka zamierza zainstalować dodatkowe urządzenia w hali miedzi elektrolizy i produkcji walcówki z miedzi. Koszt przebudowy hali elektrolizy miedzi wyniesie ponad 380 mln RUB. W rozwój warsztatu walcówki miedzianej planowane są inwestycje w wysokości około 288 mln RUB. Po przeprowadzeniu modernizacji roczna produkcja miedzi pręt żelaza wzrośnie o 40%, wyniesie 140 tys. ton. Produkcja miedzianych katod wzrośnie o 15%, co wyniesie 140 tys.ton.

7 sierpnia 2017
14 sierpnia 2017