• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Reforma względem emisji dwutlenku węgla w Unii europejskiej – zagrożenie dla europejskich producentów stali

4 czerwca 2017
Reforma względem emisji dwutlenku węgla w Unii europejskiej – zagrożenie dla europejskich producentów stali

Siedemdziesiąt sześć przedsiębiorstw hut żelaza przygotowali list do przywódców Unii europejskiej. Jest w niej napisane apele z prośbą o zniesieniu podatków od emisji dwutlenku węgla. Tak jak ustawa obciąży producentów. Stracą konkurencyjność wobec zagranicznych przedsiębiorstw. Ponadto zwiększają ryzyko strat miejsc pracy, mogą zatrzymać się przedsiębiorstwa.

Ta reforma ma na zrównoważenie dużych redukcji gazów cieplarnianych. Jej przygotowała System handlu emisji Unii europejskiej. Powinna ona wejść w życie w 2021 roku. Jej uzgodniły z parlamentem Europejskim (luty 2017 roku).

Producenci hut żelaza twierdzą, że produkcja produktów ulegnie ужесточенным warunków.

Obrońcy samego środowiska uważają, że reforma jest potrzebna. Nie można jej w żadnym wypadku łagodzić.

Zdaniem kierownictwa producentów hut żelaza, ta ustawa spowoduje duże koszty.

Ze względu na reformy, spadła miejsca pracy, zatrzyma zakładu wyrobów stalowych. Do tego to przyczyni się do wzrostu importu stali w UE. O tym, napisał podręcznik 76 europejskich przedsiębiorstw w dostępie do rządów krajów Unii europejskiej. List został napisany 28 maja bieżącego roku.

Z ustawy Systemu handlu emisji UE import stal osłabi europejskiej produkcja stali. Tak jak producenci importu stali nie mają zbędne koszty. Reforma ta jest korzystna dla zagranicznych producentów stali. O tym napisano w apelu do przywódców Unii europejskiej.

Pisemne odwołanie jest napisane przywódców Unii europejskiej w celu zapewnienia konkurencyjności producentów wyrobów stalowych państw europejskich.

29 maja 2017
5 czerwca 2017