• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Wyniki posiedzenia między

26 czerwca 2017
Wyniki posiedzenia między

W ramach partnerstwa odbyło się spotkanie przedstawicieli «Металлоинвеста» i «Zjednoczonej hutniczej w krakowie firmy», na którym omówiono wspólne technologiczny produkcji.

Spotkanie odbyło się z udziałem dyrektora generalnego «Металлоинвеста» prezydenta «OMK», a także innych przedstawicieli przedsiębiorstw.

W styczniu bieżącego roku pomiędzy danymi firmami została zawarta долголетнее umowy. W ramach transakcji Ural Steel stanie zrobić dostawy dla «ВМЗ» (fabryka OMK) wlewki (przekrój okrągły o średnicy wynosi 45,5 cm). Ten wzorzec jest potrzebna, aby produkować цельнокатанные koła kolejowe. Dla realizacji danych przesyłek, электросталеплавительный fabryka «Ural Steel» był wyposażony w najnowsze maszyny do ciągłego odlewania kęsów nr 1. A w «ВМЗ» przebudowany заготовительное miejsce колесопрокатного zakładu. Obecnie działają najnowsze brzeszczoty kompleksy (2 urządzenia), dzięki którym więcej jest produkowany gotowych produktów. Przy tym wymiary, waga kół elementów są idealne, dzięki czemu zapewniona jest wysoka jakość gotowych produktów.

Dostawa elementów do «ВМЗ» będzie realizowany od drugiej połowy 2017 r., jednak już pół roku «Ural Steel» sprawia, że dostawy próbnych partii.

Podczas spotkania przedstawicieli obu firm zostały ogłoszone wyniki wspólnych działań. Obiema stronami była dyskutowana dalszą współpracę.

Również przedstawiciele «Металлоинвеста», «Ural Steel» mogli zobaczyć na «ВМЗ» proces produkcyjny литейно-toczenia kompleksu metalurgicznego kompleksu obozu-5000, a także колесопрокатного produkcyjnej. Oni byli obeznani z produkcyjnej systemu «ВМЗ», która opiera się na metodach jak najwięcej ograniczyć straty, doskonaląc przy tym proces budowy.

Według гендиретора «Металлоинвест», dzięki ścisłej współpracy z «OMK», ich firma może elastycznie reagować na życzenia «OMK», wytwarzania produktu gotowego według wymagań klienta.

Z kolei prezydent «OMK», podkreślił, że spotkanie odbyło się pomyślnie i owocnie. Również, według jego słów, ścisła współpraca jest gwarancją sprawnej realizacji danego projektu. Oprócz tego, prezydent «OMK» wypowiedział się o tym, że ścisła współpraca — gwarancja uzyskania wysokiej jakości produktu. Wniosek taki zrobił w końcu prezes zarządu «OMK».

20 czerwca 2017
27 czerwca 2017