• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

ВСМПО-Ависма uzyskała przychody w pierwszym kwartale

22 maja 2017
ВСМПО-Ависма uzyskała przychody w pierwszym kwartale

Tytanowy rosyjski koncern ВСМПО-Ависма podał dane dotyczące własnej działalności w I kwartale bieżącego roku. Jeśli mówić o zysku ekonomicznego, od stycznia do marca 2017 roku wskaźniki osiągnęły 5,07 mld RUB. W porównaniu do 2016 roku wynik zmniejszył się o 34%. Spadła i przychody firmy. Na omawianym okresie wyniosła 17,9 mld RUB. Główny udział w przychodach stanowi 16,9 mld PLN przypada na realizację tytanowej produktów. Zmniejszenie przychodów stało się pod wpływem kilku czynników. W pierwszym kwartale nastąpił wzrost отгружаемых towarów luzem. Również na wyniki wpłynęła zmieniony struktura produktów, sprzedaż cena w USD.

Należy wziąć pod uwagę należności ВСМПО-Ависма. Do końca 2016 roku wynosiła ona 16,25 mld RUB. W tym okresie wzrosła do poziomu 20,14 mld RUB. Zobowiązania spadła do 6,46 mld RUB, poprzedni wynik osiągnął 8,12 mld RUB. Przeterminowane zobowiązania wyniosła 707,3 mln RUB. Do jej obecność spowodowała konieczność uściślenia danych bankowych, wymaganych dla płatności dostępnych rachunków. Miał również miejsce w niepełnym wymiarze godzin pakiet dokumentów niezbędnych do dokonania płatności.

Niedawno na ВСМПО została wstrzymana praca prasa z powodu naprawy sprzętu. Jego siła wynosi 75000 ton. Głównym zadaniem procesu — dzieło wymiany pracowników cylindrów. Trudność polega w dużym ciężarze elementów i konieczne jest zwiększenie dokładności przy ich instalacji. Przywracanie prasa 170 rozpoczęto w 2011 roku. W związku z produkcją ostateczną wyposażeniem postanowiono przenieść. Remont nie wpłynie na realizacji ustalonego planu.

17 maja 2017
23 maja 2017