• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"RUSAL" nie przeszkadza pracować z "Chalco"

24 września 2014

Mimo, że firma «RUSAL» i chińska firma «Chalco» są konkurentami w walce o tytuł światowego lidera w produkcji aluminium, rosyjska firma jest gotowa do stworzenia wspólnego projektu, w Wschodniej Syberii. Projekt, jeszcze tylko możliwe, opiera się na bogate zasoby Syberii Wschodniej, biorąc pod uwagę przy tym jak jej гидроэнергетический potencjał, jak i bliską predyspozycja do Chin. Według dyrektora ds. strategii firmy «RUSAL», Olega Мухамедшина, rynek oferuje znaczące zapasami, bo намечающийся wspólny projekt nie zostanie zrealizowany w najbliższej przyszłości, jednak może liczyć na średnim perspektywę, ponieważ zbliża się znaczny niedobór lekkiego metalu. Ten projekt daje doskonałą okazję do pokrycia rosnącego zapotrzebowania.

Koncentrując się na nadmiar i brak równowagi światowej aluminium rynku, w marcu bieżącego roku, zarząd «RUSAŁA» poinformował o czasowym wstrzymaniu realizacji projektu Тайшетского fabryki aluminium, chociaż oferty chińskim inwestorom w sprawie załączników finansów w projekty we Wschodniej Syberii rosyjska firma озвучивала z 2012 roku. W marcu 2013 roku, chińskiej i rosyjskiej firmami podpisano memorandum odnośnie wymiany niekorzystnych ekonomicznie i przestarzałe pod względem technicznym mocy produkcyjnych. Rozwiązanie to uzupełnia chęć CHRL o wymianie swoich starszych produkcji, której głównym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Przy tym chińska aluminiowa branża wytwarza nadmierne ilości metali lekkich. Również według prognoz analityków «RUSAŁA» deficyt aluminium na światowym rynku w ilości 1,5 mln ton, z wyłączeniem Chiny, pozostanie stabilny do 2017 roku. W sierpniu specjaliści z rosyjskiej firmy dali informacje o zysku po raz pierwszy w ciągu 5 ostatnich kwartałach, спрогнозировав jednocześnie wzrost kosztów metalu w związku z większym popytem ze strony producentów samochodów i redukcją oferty poza granicami Chin.

W sumie, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, od początku roku «RUSAL» obniżył выплавку aluminium o 10,8% do poziomu 1783 tys. ton, podczas gdy w 2013 roku wyprodukowano w 1999 tys. ton. Na wyniki w większości wpłynęły projekty redukcji mocy nierentownych przedsiębiorstw. Emisja tlenku glinu i wydobycie boksytów przy tym praktycznie się nie zmieniły.

23 września 2014
29 września 2014