• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"Rusal" wygrał sprawę o legalności nabycia "Friguia"

30 lipca 2014

Według firmy «Rusal», opublikowanym pod koniec lipca, międzynarodowy paryski sąd upadłościowy wydał postanowienie o legalności sprzedaży боксито-glinu przedsiębiorstwa «Friguia» rządem Gwinei. Oświadczenie przedstawicieli Gwinei co do tego, że działalność firmy jest sprzeczne z przepisami, nie została podjęta przez sędziów pod uwagę. Między innymi, Gwinei zostały zobowiązane do wyrównania firmy koszty sądowe, których wysokość wynosiła 250 tysięcy EURO.

Przejście przedsiębiorstwa «Friguia» z rąk do rąk odbył się w 2006 roku, wtedy «Rusal» zapłacił za zakup 19 mln USD. Roczna zdolność produkcyjna zakładu wynosiła około 2,1 mln ton boksytów. W 2009 roku rząd Gwinei dokonano wyceny przedsiębiorstwa, które po nowych obliczeń stało kosztować 257 mln USD. Poddano rewizji i już zapłacone należności i podatki firmy «Rusal», wzrost początkowo do 860 mln USD, a następnie zmieniając wymiary do poziomu 1 mld USD. W tym samym roku sąd Gwinei podjął decyzję o wsparciu гвинейского rządu i wydał postanowienie o tym, że prywatyzacja fabryki «Friguia» jest niezgodne z prawem, na co «Rusal» apelował w innej sądu i wygrał sprawę.

W swoim raporcie za okres od stycznia do czerwca 2011 roku przedstawiciele firmy poinformowali o tym, że гвинейские władze wprowadziły «Rusal» poinformowana o możliwości przypisanie pozwu na kwotę 1 mld USD, na co firma wysłała drugi pozew przeciwko Gwinei w arbitrażu Międzynarodowego paryski sąd. Kolejna fala przypadła na rok 2012, kiedy гвинейские organizacje związkowe żądania pod adresem rządu dotyczące unieważnienia umowy z «Русалом» z 2006 roku. Przedstawiciele firmy ogłosili dane wymagania niezgodne z prawem, na co Gwinea wysunęła pozew przeciwko firmie, która następnie sama odwołała. Ostatnie przesłuchanie w sprawie kontrowersyjnego porozumienia zostały przeprowadzone w październiku ubiegłego roku.

W lipcu bieżącego roku pojawiły się informacje o tym, że «Rusal» otworzył prace budowlane przy budowie fabryki na najbardziej większym бокситовом złożu Gwinei, Dian-Dianie. Gwinea znajduje się w gronie światowych liderów, wydobywczych боксит, główny składnik do produkcji aluminium. Koszt projektu wynosi około 220 mln USD. Ponadto, spółka w dalszym ciągu prowadzić działania, mające na celu wzmocnienie wzrostu konsumpcji aluminiowych rynku wewnętrznego.

29 lipca 2014
4 sierpnia 2014