• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Кольская MMC zwiększa moce produkcyjne

28 lipca 2014
Кольская MMC zwiększa moce produkcyjne

Na drugi dzień zakończył przygotowanie mocy energetycznych Кольской górniczo-hutniczej w krakowie firmy projektowy wzrost wytopu elektrolitowej niklu. Na podrzędnej firmie «Норникеля» z lipca rozpoczyna swoją pracę 5th napędzany dc, i z jego uruchomieniem produkcji wzrośnie do 120 tys. ton. Wzmocnienie mocy energetycznych dla dużych ilości wytwarzania катодного metalu stało się koniecznością w związku ze znacznym żywotnością tego procesu. Zgodnie z zadaniem w hali elektrolizy niklu zmienny stacja PP-70 został wyposażony dodatkowymi urządzeniami prądu stałego w ilości pięciu sztuk. Dane techniczne nowego sprzętu znacznie lepiej, niż u poprzednich urządzeń, zainstalowanych w 1982 roku — nie ma nic dziwnego w tym, że oni wypracowali swoje zasoby w pełni.

Nowa technika jest tyrystor mocy prostowników urządzenia, posiadające cechy 35 ca i 520 W, wykonane przy zastosowaniu 24хпульсной stacją prostowników elektrycznych schematu. Taka metoda zapewnia niską pulsację napięcia przy prostowaniu, zachowując przy tym wymagania GOST do parametrów jakości energii elektrycznej w sieci. Sterujące mikroprocesorowe systemy zapewniają precyzyjne parametry wyjściowe i gwarantują najbardziej ekonomiczną pracę prostowników. Koszt jednego prostownika wynosi około 80 mln RUB.

Oprócz prac na Кольской MMC «Norilsk nickel» realizuje prace budowlane na Быстринском ГОКе, końcowy etap których planowane jest na sierpień 2017 roku. Do 2018 roku ma wyjście produkcji na zaplanowaną projektową moc, rocznej, który wynosi 10 milionów ton rudy. Przy tym «Норникель» nadal się pozbyć nierentownych aktywów niklu — na początku miesiąca na aukcji był wystawiony australijska kopalnia «Black Swan», którego wartość w 2007 roku wyniosła 408 mln USD, choć do 2008 roku spółka koncentrowała się na skup zagranicznych aktywów, inwestując w zakup ponad 6 miliardów USD. W tym czasie głównym celem «Норникеля» było geograficzne zmiana firmy i dążenie zająć wiodącą pozycję na światowym никелевом rynku. Na dzień dzisiejszy firma zrezygnowała z wcześniej zaplanowanych kroków, koncentrując się na realizacji wysokodochodowych projektów.

23 lipca 2014
29 lipca 2014