• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"Mechel": 2013 r. nie przyniósł powodzenia

19 maja 2014

Pod koniec ubiegłego roku, czyste straty, których górniczo-hutniczej grupę «Mechel», której gospodarzem jest biznesmen Igor Зюзин, wzrosła niemal dwukrotnie i wyniosły ani dużo, ani mało — 3 mld USD. Takie paskudne małe sytuacja jest spowodowana ogromnymi списаниями, które po realizacji fabryk, które podjęto w celu spłaty znacznych długów. Trudna sytuacja finansowa, w którym znajduje się «Mechel», spowodowane inwestowaniem znacznych środków w hutnicze i węglowe projekty. Jednak prognozowany zysk i nie został przyjęty z powodu nagłego załamania rynku, związanego z przyspieszeniem spadku tempa wzrostu gospodarki na całym świecie. W końcu zamiast oczekiwanego przypływu środków «Mechel» został zmuszony poradzić sobie z i wyprzedaż należących do niego przedsiębiorstw, jednocześnie zmniejszając inwestycje. Tak i węglowy projekt, tworzony w Jakucji, zażądał wprowadzenia do niego dodatkowych partnerów.

Według dyrektora generalnego O. Korzhova w 2013 roku nowa opracowana strategia wymagała poważnych zmian w strukturze grupy. Jest to zrozumiałe — obecna sytuacja wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych działań, ponieważ wskaźniki finansowe ubiegłego roku pogrążyła się w rozpaczy. Dochód spadł o 19%, co stanowiło 8,6 mld USD, a zyski wynikające wraz z wymaganymi płatnościami podatkowymi, amortyzacji, zużycia i innymi kosztami zmniejszyła się do 730 mln USD, co znacznie wpłynęło na spadek cen na węgiel i rudę żelaza. Jak wynika z wyjaśnień przekazanych przez firmę, zmniejszenie dochodów związane z realizacją przedsięwzięć w Rumunii i zerwanie umów z firmą «Estar», należącej do biznesmena Wadima powstania Warszawskiego, przy czym «Mechel» nie ujawnia powody, dla których partnerstwo rozpadło się.

Mimo, że firma «Mechel» w ubiegłym roku dwa razy zmniejszyła nakłady inwestycyjne (do 558 mln USD), rozmiar czystego obowiązku do końca ubiegłego miesiąca wyniosła 8,6 mld USD. Poprawiony strata netto za 4 kwartał 2013 roku w porównaniu z danymi z poprzedniego kwartału zwiększył się 3-krotnie, co stanowiło 251 mln USD — takie wskaźniki nie są niesamowite, jeśli pamiętać o zmniejszeniu popytu i spadku cen na stal i węgiel. Jednak analitycy oczekiwali, że liczba będzie znacznie mniej — 155 mln USD. Roczny czyste straty finansowe wyrządzone przez firmy, wyniosła 2,9 mld USD.

14 maja 2014
20 maja 2014