• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Nowa huta firmy

30 kwietnia 2014
Nowa huta firmy

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat metalurgia, jest uważana za jedną z najbardziej dochodowych i poszukiwanych branż gospodarki. Dlatego nawet niewielkie wahania i problemy współczesności większością znanych koncernów hutniczych nie są traktowane poważnie. Producenci wysokiej jakości metalu nie tylko nie zamierzają zachować jakieś przedziały produkcji, ale i gotowi budować nowe, bardziej nowoczesne przedsiębiorstwa. Nie była wyjątkiem znana firma «Донэлектросталь», która obecnie jest aktywnie zaangażowany w rozwój projektu budowy nowego potężnego kombinatu produkcji wysokiej jakości stali w szerokim zakresie pozycji. Plac zabaw dla realizacji tak odważnego projektu stała się terytorium obwodu rostowskiego. Główny kompleks prac przygotowawczych, w przeddzień nowego dużej budowy zakłada się rozpocząć w oczekiwaniu na lato bieżącego roku. Szef firmy inwestora Wiaczesław Белобородов gotowy do rozpoczęcia prac w Azowskim okolicy i w pełni zaakceptował początkowe plany realizacji jego pomysłów w życie. Obecnie kierownictwem firmy obsługuje budowa nowej huty przedsiębiorstwa prowadzona jest aktywna praca z bankami na temat finansowania budowy. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że nowa huta gigant stał się kluczowym elementem programu rozwoju obszaru na bieżący rok, to pozytywne rozwiązanie dotyczące kredytowania projektu nie budzi wątpliwości. Po wcześniejszym uzgodnieniu gwarantem finansowania budowy ważnego kombinatu będzie struktura bankowości EBV. Sama platforma robocza, na której rozgrywa się budowa, władzami regionu przekazany na własność dewelopera. Na podstawie porozumienia między stronami to przedsiębiorstwo planuje się wybudować w strefie przemysłowej Novo powiatu Aleksandrowskiego. Obecnie projekt kombinatu wydana na biegłego badania i aktywne prace w tym zakresie zostaną podjęte dopiero po pozytywnej opinii specjalistów. Przy okazji równolegle z biegłym badaniem planów prac prowadzona jest przebudowa drogi, która pozwoli dostarczyć roboczych i techniki niezbędne do budowy na plac budowy. Według najbardziej ostrożnych szacunków, nowe przedsiębiorstwo będzie ważnym ogniwem w gospodarce regionu i całej Rosji.

29 kwietnia 2014
5 maja 2014