• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Nowoczesne technologie utylizacji szkodliwych odpadów pozwolą produkcji stały się bardziej bezpieczne

10 marca 2014
Nowoczesne technologie utylizacji szkodliwych odpadów pozwolą produkcji stały się bardziej bezpieczne

Jak wiadomo, produkcja półwyrobów stalowych jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe technologicznym переделом. Chodzi tu nie tylko w przypadku osadów i dużego zapylenia i oparów strefy roboczej. Produkty uboczne, związane z produkcją zdatnej wartości jednostki w tej branży zawierają bardzo szkodliwe związki ołowiu i cynku. Dlatego jest bezpieczna utylizacja odpadów takiej produkcji jest dla współczesnego świata bardzo palącym problemem. Wystarczająco skuteczne i ciekawe rozwiązanie trudnej утилизационной zadania zaproponowała firma Paul Wurth, która niedawno zaprezentowała zainteresowanym osobom swoją nową technologię Primus.

Zasada przetwarzania odpadów rdzenia stalowego produkcji w nowym kompleksie jest w pełnym przywróceniu pierwotnych produktów rozpadu. Przy czym wyposażenie zakładów hutniczych dywizji takiej linii będzie wiązało się z niemałym znaczeniu ekonomicznym. Przecież najnowszy sprzęt pozwoli nie tylko łapać szkodliwe odpady, które zawierają małe metalowe zanieczyszczenia, ale i stworzyć z nich nową produktowy produkty, część dobrą do późniejszego użycia. Przy okazji naukowa i изобретательская działalność znanej firmy z Luksemburga Paul Wurth od dawna i powszechnie jest znana na całym świecie. Dziś na koncie firmy ponad czterysta pięćdziesiąt opatentowanych wynalazków, które są ukierunkowane na wdrożenie innowacyjnych technologii w wielu dziedzinach przemysłu. Rewolucyjne propozycje przetwórstwa huty odpadów i emisji były tylko kontynuacją głównych kierunków działalności tej firmy.

Za pomocą Primus szkodliwe zanieczyszczenia można swobodnie przekształcić w cynku tlenek, który zawiera sześćdziesiąt procent czystego metalu i żeliwa granulowanego typu. W przyszłości nie będzie zbyt trudne, aby dostać się z granulek żeliwa. W rzeczywistości urządzenie jest system kamer, które łączą się między sobą plenerowymi i górnymi otworami. Odpady, przechodząc na odpowiednim рукавам przez wszystkie kamery, naciśnij осаживаются na piec dno, преобразовываясь z latającego rodzaju na stałe stanu. Po wyposażenia takiej aparaturą bezpieczeństwo hut żelaza znacznie wzrośnie.

5 marca 2014
11 marca 2014