• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Normalizacja sytuacji na rynku оловянном

25 marca 2014
Normalizacja sytuacji na rynku оловянном

Ważne przemysłowa rolę cyny nie ma wątpliwości, dzięki swoim unikalnym cechom taki materiał ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji. Szczególnie często оловянное surowce wykorzystywane jako dodatkowego składnika przy produkcji stali i stopów specjalnych, w celu zwiększenia pierwotnych właściwości technologicznych takiego towaru, a także w branży elektrotechnicznej. W ostatnim czasie sytuacja na оловянном rynku nie wyróżniała się szczególną stabilnością i stale wahała się w dość szerokich стоимостных granicach. Taka tendencja doprowadziła do zmniejszenia części produkcyjnych znanych cyny koncernów wydobywczych i spowodowała stopniowy wzrost deficytu ważnego strategicznego materiału. Dodatkowym czynnikiem rozwoju problemów związanych z оловянным niedostatkiem jest wysoka pracochłonność i wysokie koszty procesu wydobycia danego towaru. Dlatego spadek cen na produkty, które miało miejsce w ostatnim czasie na оловянном rynku, doprowadziło do rezygnacji producentów ze sprzedaży materiałów i stężenia zapasów cyny.

Jednak w ostatnim czasie sytuacja obiecuje się zmienić radykalnie. Według badań wydziału gospodarczego firmy Capital Economics, teraz rynek cyny różni się niezwykłą odpornością, ustala pewną stabilizację procesu. Do początku bieżącego roku, cena ważnego metalu wzrosła o ponad dwa i pół procent. A w tej sytuacji to przedłużająca się niepewność i naturalne redukcja ołowiu zapasów w magazynach będzie tym momentem, który wspiera stabilność i pozytywną dynamikę w rozwoju produkcji tego surowca. Aktywny rozwój branży elektrotechnicznej, która zużywa ponad pięćdziesiąt procent wszystkich zapasów takiego materiału, stymuluje dalszy wzrost cen cyny półprodukty. W związku z taką sytuacją gospodarczo rozwinięte państwa w końcu otrzymają pozytywną dynamikę w оловянном sektorze. Nawiasem mówiąc, w Indonezji, która jest słusznie przez długie lata była liderem ołowiu dostaw do wielu krajów europejskich, a wręcz przeciwnie, nastąpił kryzys w tej dziedzinie. Przyczyną tego faktu było wyczerpanie wielu znanych złóż materiału i aktywna walka indonezyjskich władz z nielegalnymi cyny górników.

24 marca 2014
26 marca 2014