• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

"Indonesia Asahan Aluminium": nowe projekty nie za górami

19 marca 2014

Firma «Indonesia Asahan Aluminium», będąca wiodącym producentem aluminium w Indiach, planuje zwiększyć własne moce produkcyjne, dwa razy do roku 2019, zamierza w tym celu w trzecim i czwartym kwartale 2014 roku rozpocząć budowę nowego zakładu wytopu aluminium, inwestując w projekt 1 miliard dolarów. Według Винарди Суното, dyrektor ds. rozwoju «Indonesia Asahan Aluminium», po zakończeniu badań w odniesieniu do celowości gospodarczej będzie natychmiast ogłoszony konkurs na wybór wykonawcy budowlanego. Według wstępnych danych projektowalne zakład musi wydać 200 tysięcy ton odpadów rocznie, moc już wybudowanego zakładu spółki wzrośnie od 250 do 300 tysięcy ton.

«Indonesia Asahan Aluminium» wrócił do pełnej dyspozycji Indonezji tylko w listopadzie 2013 r. po upływie umowy zawartej w 1978 roku z japońskim konsorcjum «Nippon Asahan Aluminum», w ramach którego za Джакартой istniała tylko 41,12% udziałów. Nieco wcześniej, krajowe środki masowego przekazu poinformowały o przyszłej współpracy «Indonesia Asahan Aluminium» i państwowej indonezyjskiej firmy PT Aneka Tambang" budowy glinu kombinatu w Zachodnim Калимантане, gdzie zostało potwierdzone złoża boksytów w kwocie 700 mln ton.

W wyniku posiedzenia wspólnej Polsko-indonezyjskiej komisji technicznej i handlowej i współpracy gospodarczej, które odbyło się w Dżakarcie, między OK «Rusal» i firmą «PT Aneka Tambang» został podpisany dokument dyplomatyczny o porozumieniu, przewidujący współpracę po wcześniejszym wywiadzie i późniejszego wydobycia boksytów i produkcji tlenku glinu w Zachodnim Калимантане. Według wstępnych szacunków planowana kwota inwestycji w dany projekt może wynieść do 3 mld USD, w tym 50% środków zostanie przeznaczona na глиноземное przedsiębiorstwo, pozostałe 50% — na rozwój infrastruktury (portów, dróg i elektrowni).

Według Oleg Deripaska, który jest dyrektorem generalnym «Rusała», w Indonezji wewnętrzny popyt na aluminium wynosi rocznie około 700 tys. ton, za dziesięcioletni okres liczba ta może wzrosnąć do 2,5 mln ton. Co do kosztów metalu, to tak dwa i pół roku może wzrosnąć do 2,5 tys. USD za tonę, a cena za tonę tlenku glinu wynosi od 425 do 450 USD.

18 marca 2014
24 marca 2014