• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

OAO "Polski magnez": otwarcie upadłości produkcja

25 lutego 2014
OAO

Według materiałów sprawy sądowej, otwartego przez sąd Arbitrażowy w Swierdłowsku, Otwarta Spółka Akcyjna «Polski Magnez» uznany za upadłego. W odniesieniu do «Rosyjskiego Magnezu» było otwarcie upadłości produkcja okresem do 09 lipca 2014 r.

Syndyk upadłości decyzją sądu został zatwierdzony przez Igor Drużyn, który jest członkiem Niekomercyjnego Partnerstwa «Steiermark lotki organizacja profesjonalnych syndyka» w Moskwie. Do obowiązków kierownika wchodzi przygotowanie raportu z wynikami postępowania przetargowego na rozpatrzenie trybowi sądu, którego posiedzenie odbędzie się 25 czerwca.

Według wcześniej otrzymanych danych «Polski magnez» powiedział sądowi o swojej niewypłacalności 5 września ubiegłego roku. Tak opłakany stan rzeczy powstało dzięki bardzo dużej zadłużenia obciążeniu i konfliktów między udziałowcami. Aleksiej Ginzburg, który jest dyrektorem i współwłaścicielem Spółki, poinformował o wysokości zadłużenia kredytowego, który wynosi 2,3 mld zł.

Na początku 2013 roku przez sąd arbitrażowy była przewidziana procedura nadzoru w firmie «Polski magnez». Jednak kierownictwo obwodu swierdłowskiego, zdobywca 25%ego pakietu akcji spółki, wyraził swoje niezadowolenie i sprzeciw wobec вынесенным decyzją o rozpoczęciu postępowania upadłościowego. Mimo to latem 2013 roku przez sąd arbitrażowy w stosunku do spółki została wprowadzona procedura kontroli zewnętrznej, termin której wyniósł 18 miesięcy, a już w październiku «Polski magnez» skierowano wniosek o ogłoszenie upadłości.

Na podstawie wyników zebranych przez sąd materiałów, a także opierając się na rejestrze wymagań, można stwierdzić o braku wierzycieli pierwszej i drugiej kolejce. Wymagania samo wierzycieli 3rd kolejki tworzą 2,26 mld zł według stanu na koniec czerwca 2013 roku. Wartość księgowa cena aktywów przedsiębiorstwa w tym samym okresie wyniósł 3,29 mld zł.

W planach Spółki akcyjnej «Polski magnez» był rozwój w r. Asbiest wydobycia magnezu (obwodu swierdłowskiego). Ostateczna decyzja o budowie zakładu z przewidywanej rocznej mocy 70 tysięcy ton magnezu i stopów, a także 90 tysięcy ton oblężonego krzemionki, wzięło w 2007 r. Opatentowana technologia wydobycia magnezu szacuje się na 900 mln zł.

24 lutego 2014
26 lutego 2014