• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Заполярный oddział "Норникеля": podsumowanie roku

24 grudnia 2013
Заполярный oddział

Na początku każdego roku każde przedsiębiorstwo stawia przed sobą cele, od realizacji których zależy ich sukces i konkurencyjność. No, ale koniec roku to najlepszy czas na podsumowania tego, na ile te plany okazały się выполнимыми. Tak, Заполярный oddział «Норникеля» z dumą informuje, że wszystkie zaplanowane cele osiągnięte albo w całości, albo z wyprzedzeniem. Tak, ilości prac, związanych z podstawowym nikiel, wykonane w 100% z katody miedzi — 100,3%, wielkość produkcji kobaltowej produktów udało się wyprowadzić na wskaźniki, 1,2 razy większe niż oczekiwane normy. W ten sposób łączna produkcja w Заполярному zależnej będzie na 101% i niklu, i do obróbki zgrubnej miedzi.

Jak zauważa instrukcja ЗФ takich wskaźników udało się osiągnąć w dużej mierze dzięki kilku jednostek. Tak, rudniki «Таймырский» i «Заполярный» znacznie перевыполнили plan wydobycia rudy i zapewnienia jej stężenie rośliny, które, z kolei, również przekroczyły planowane normy produkcji surowca dla hut. Nie zawiódł i inne jednostki — mineralno-zasobowej kompleks i transportu oprogramowania, co z kolei dowodzi, jak ważna jest praca zespołowa wszystkich uczestników jednego procesu.

Ponadto, wszystkie remontowo-środki zapobiegawcze, które zostały zaplanowane na rok bieżący w ЗФ, również spełnione w całości, o czym nie omieszkał zauważyć, zastępca dyrektora Pan.Utkin. oprócz naprawy, została przeprowadzona częściowo modernizacja, a częściowo i wymiana istniejącego sprzętu, że nie wolno pozytywnie wpłynąć na ogólnych wynikach pracy. Przy czym strategia rozwoju firmy przewiduje i dalszą modernizację, jest zatem uzasadnione będzie założenie, że wielkość niezbędnego dla hutnictwa niklu zostaną przekazane w całości i w terminie.

Nie pozostaje w tyle i takie sfery produkcji, jak doskonalenie niezbędnych w branży bezpieczeństwa, a także opłata odpowiedzialność w zakresie bhp. Odtąd staż młodych specjalistów odbywać się będzie w warunkach, praktycznie nie отличимых od zwykłych codziennej pracy, a stałe pracownicy regularnie odbywać się będą sprawdzania wiedzy bezpieczeństwa, prowadzone przez niezależnych specjalistów.

23 grudnia 2013
25 grudnia 2013