• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Perspektywa rozwoju krajowej nieżelaznych w kontekście Unii Europejskiej

17 grudnia 2013
Perspektywa rozwoju krajowej nieżelaznych w kontekście Unii Europejskiej

W wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu są bezpośrednio zależne od rozwoju rynku metali nieżelaznych i drgań na jego rozległych. Przecież praktycznie wszystkie urządzenia technologiczne i różne odpowiedzialne konstrukcje w większości nie może obejść się bez miedzi, niklu, aluminium lub inny kolorowy produktów. Jednak niestabilność cen, zarówno na wyroby gotowe, jak i na półfabrykaty do ich budowy utożsamiali stopniowy spadek produkcji tych materiałów na terenie Rosji. Na tle nieźle rozwiniętego podstawowej produkcji surowców przemysłowych w zakresie nieżelaznych, produkcja finalna i gotowe znaki jednostki, nawet z rodzimego materiału najczęściej produkowane są za granicą. Nawet obecność u nas kilka dużych przedsiębiorstw wydania miedzi, aluminium i innych materiałów, które słusznie uważane za liderów w danej branży, w przekroju całej światowej społeczności nie bardzo ratuje sytuację.

Jeśli wziąć pod uwagę kolorową металлургию bardziej uważnie, to można ją podzielić na kilka cenowych pokładów. Górna warstwa kosztownych jakości wyrobów już od dawna należy do zachodnich firm, które nie są zbyt chętni ustąpić miejsca komuś innemu. Dolny stosunkowo tani plast, szybko zajęła chińska produkcja. Ze względu na szybkiego i intensywnego rozwoju wschodniego państwa w sferze gospodarczej, odłożenia jej na tym segmencie rynku też dość ciężko. Co pozostaje rosyjskiego producenta? Nasz krajowy produkt posiada gdzieś pośrodku między zachodnim jakości i chińskim dóbr konsumpcyjnych. Jednak na tyle silna, i z każdym dniem rosnąca konkurencja w tej dziedzinie, nie pozwala, aby utrzymać swoje pozycje Rosji na pierwotnym poziomie. Dodatkowo pogarsza sytuację stały wzrost cen energii i obniżenie kosztów końcowego produktu, ze względu na nasycenie nimi na rynku. Biorąc pod uwagę specyfikę problemu i braku sposobów jego rozwiązania, większość krajowych producentów zmniejsza mocy i konserwuje sprzęt. Odkrycie nowych złóż stopniowo coraz bardziej narusza równowagę między popytem i podażą. Chociaż rozwój lotnictwa i lotnictwa obiecuje trochę ustabilizować sytuację aluminium produkcji. Więc może w najbliższym czasie ostatnio zatrzymane aluminiowe hale rusza z nową siłą i mocą, po modernizacji i przebudowie.

16 grudnia 2013
18 grudnia 2013