• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Nowe słowo w produkcji tytanu

5 listopada 2013
Nowe słowo w produkcji tytanu

Dzięki naturalnym unikalne właściwości i zdolności w połączeniu z innymi materiałami tworzyć trwałe, lekkie i dobrze обрабатывающиеся stopy, tytan ma zasadnicze konstrukcyjne i technologiczne znaczenie dla rozwoju wielu przemysłowych przedziałów. Praktycznie wszystkie znane firmy w produkcji tego surowca stale zwracają szczególną uwagę naukowych rozwiązań w dziedzinie poprawy procesu produkcji i zwiększenia przemysłowych, produkcyjnych.

Ogromny wkład naukowy w tak ważne i znaczące wydarzenie wniosła znana rosyjska firma produkująca tytanu ВСМПО-АВИСМА, która przygotowuje się zaprezentować wyjątkowe technologie do produkcji tytanu dla całej społeczności międzynarodowej, na międzynarodowej wystawie. W sali wystawowej «Metal Expo 2013» corocznie prezentowane są najbardziej interesujące i niezwykłe eksponaty w branży metalurgicznej z 35 krajów. W bieżącym roku planuje się udział w tym ważnym przemysłowym zdarzeniu ponad siedmiuset pięćdziesięciu firm z całej światowej społeczności. Odbędzie się tak znaczną spotkanie w drugiej dekadzie listopada, lista zgłoszonych uczestników już szacuje się na prawie trzydzieści tysięcy osób.

Zgodnie z tradycją impreza służy firmom producentów metalowej produktów nie tylko wygodnym miejscem do prezentacji swoich osiągnięć szerokiemu gronu zainteresowanych osób, ale i dla nagradzanie uczestników, którzy wnieśli najbardziej znaczący wkład w rozwój branży. W bieżącym roku właśnie na targach planuje wręczyć nagrodę w kategorii «głównego wydarzenia roku branży metalowej Rosji».

Konferencja o podobnej skali zbierze pod swoim sztandarem wiodące przedsiębiorstwa i zakłady produkcji rur produktów i sprzętu. Wśród uczestników są reprezentowane firmy obróbka metali kolorowych i produkujące stopy aluminium, a także przedstawiciele przemysłowej, energetycznej, transportowej, handlowej i logistycznej sfery.

Lider w produkcji tytanu ВСМПО-АВИСМА jest jednym z głównych uczestników wystawy, bo ta firma przez wiele lat wnosi bardzo istotny wkład w rozwój branży i ma wpływ na kształtowanie się celów tytanowej polityki nie tylko w kontekście swojego państwa, ale i na całym świecie. Asortyment produktów znanej firmy jest dość szeroki i obejmuje praktycznie wszystkie dostępne nazwy od produkcji złota i różnych gotowych tytanu wyrobów, do produkcji półfabrykatów z aluminium, stopów niklu lub stopów i stali nierdzewnej.

4 listopada 2013
6 listopada 2013