• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Многомиллионное ubezpieczenia OAO "Уфалейникель"

25 listopada 2013
Многомиллионное ubezpieczenia OAO

Znany w pewnych kręgach duży nikiel добывающее przedsiębiorstwo «Уфалейникель» wspólnie z екатеринбургским oddziałem towarzystwa ubezpieczeniowego «BIN Ubezpieczenia» застраховало aktywa trwałe, które wpływają na funkcjonowanie zakładu, na kwotę przekraczającą sześćdziesiąt milionów rubli rosyjskich. Taka umowa zapewnia właściwą ochronę urządzeń technologicznych danego przedsiębiorstwa i pomoże znacznie obniżyć koszty naprawy i przywracanie cyklu roboczego w przypadku nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych, wynikających z ubezpieczeniem.

Przy czym w zakres tej ochrony nie weszli, tylko podstawowe, przemysłowe urządzenia, ale i sprzęt pomocniczy, przy pomocy którego odbywa się transport gotowego produktu lub dostawy surowca na przedsiębiorstwo. Tak trzy przegubowe wozidła przegubowe typu otrzymali pełną ochronę finansową nie tylko od przypadkowego ognia w czasie pożaru lub uszkodzenia w czasie klęsk żywiołowych, a także od eksplozji, awarii, kradzieży i wielu innych kłopotów.

Niniejsze przedsiębiorstwo w zakresie wydobycia niklu zajmuje drugie miejsce w przekroju całej Rosji, dlatego jego solidna i stabilna praca ma najbardziej bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą w kraju. Jego udział i wkład w rynek wewnętrzny swojej ojczyzny wynosi około piętnastu procent, ten sam wskaźnik w kontekście światowej społeczności ogranicza się jednym procentem. A oprócz aspektu ekonomicznego podobny kombinat ma zasadnicze znaczenie naukowe. Przecież fabryka «Уфалейникель» stał się pierwszym w kraju doświadczoną zabaw dla akceptacji nowych technologii wydobycia nie tylko niklu, ale i kobaltu. W swej istocie produkcja w tym zakładzie jest pełna przetwórczego cykl operacji, rozpoczynający się od wydobycia dobrego i bogatego nikiel koncentratu, do jego pełnej obróbki i produkcji gotowych półproduktów.

Ubezpieczyciel, który ukazał się gwarantem ochrony aktywów niklu kombinatu od różnych wypadków lub działania umyślnego uszkodzenia mienia przez osoby trzecie według szacunków niezależnych agencji ratingowych ma bardzo wysoki poziom niezawodności. Jego kapitał funduszu przekracza miliard rubli rosyjskich, a umowa oprogramowanie obejmuje ponad pięćdziesiąt różnych produktów ubezpieczeniowych. Ten sojusz obiecuje korzystną współpracę dla dobra i dobrobytu gospodarki krajowej.

20 listopada 2013
26 listopada 2013